Diyanet İlmi Dergi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1300-8498 | Period Quarterly | Founded: 1956 | Publisher Diyanet İşleri Başkanlığı |


DERGİMİZİN EYLÜL AYINDA YAYINLANMASI PLANLANAN "EBÛ HANÎFE" KONULU SAYISI SÜREÇ NEDENİYLE ARALIK AYINA ERTELENMİŞTİR. MAKALE KABUL SÜRECİ DEVAM ETMEKTEDİR.

Diyanet ilmî Dergi

 

Diyanet ilmî Dergi, 1956 yılından beri yayın hayatında olup yılda dört sayı, Mart-Haziran-Eylül-Aralık, olarak yayımlanan hakemli bir dergidir.

Diyanet İlmî Dergi, Başkanlığımızın dini konularda toplumu aydınlatma ve doğru dini bilgiyi yaygınlaştırma prensibi doğrultusunda dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makaleler yayımlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.

Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Yayın Kurulu ve editör tarafından yayın ilkeleri ve özel bir program aracılığı ile intihal yönünden ön-incelemesi olumlu olan makaleler hakem sürecine alınır. Makalelere çift taraflı kör hakem sistemi uygulanır.

Dergide makalesi yayımlanan yazarlara “Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenen Telif ve İşlenme hakkındaki Yönetmelik” e göre ücret ödenir.

Dergi ulusal TÜBİTAK ULAKBİM, İSAM ve SOBİAD veri indeksleri tarafından taranmaktadır.

Dergiye App Store ve Google Play mobil uygulamalarından ulaşılmaktadır.

Diyanet İlmi Dergi

ISSN 1300-8498 | Period Quarterly | Founded: 1956 | Publisher Diyanet İşleri Başkanlığı |
Cover Image


DERGİMİZİN EYLÜL AYINDA YAYINLANMASI PLANLANAN "EBÛ HANÎFE" KONULU SAYISI SÜREÇ NEDENİYLE ARALIK AYINA ERTELENMİŞTİR. MAKALE KABUL SÜRECİ DEVAM ETMEKTEDİR.

Diyanet ilmî Dergi

 

Diyanet ilmî Dergi, 1956 yılından beri yayın hayatında olup yılda dört sayı, Mart-Haziran-Eylül-Aralık, olarak yayımlanan hakemli bir dergidir.

Diyanet İlmî Dergi, Başkanlığımızın dini konularda toplumu aydınlatma ve doğru dini bilgiyi yaygınlaştırma prensibi doğrultusunda dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makaleler yayımlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.

Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Yayın Kurulu ve editör tarafından yayın ilkeleri ve özel bir program aracılığı ile intihal yönünden ön-incelemesi olumlu olan makaleler hakem sürecine alınır. Makalelere çift taraflı kör hakem sistemi uygulanır.

Dergide makalesi yayımlanan yazarlara “Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenen Telif ve İşlenme hakkındaki Yönetmelik” e göre ücret ödenir.

Dergi ulusal TÜBİTAK ULAKBİM, İSAM ve SOBİAD veri indeksleri tarafından taranmaktadır.

Dergiye App Store ve Google Play mobil uygulamalarından ulaşılmaktadır.

Volume 56 - Issue 2 - Jun 15, 2020
 1. ALİ BİN EBÛ ṬALHA'NIN ĠARÎBU'L-ḲUR’ÂN İLMİ ÖZELİNDE ṬABERÎ’NİN TERCİHLERİNDEKİ YERİ
  Pages 13 - 34
  Alim HATİP , Harun ABACI
 2. HADDÂDÎ’NİN EL-MUVAḌḌİḤ Lİ ‛İLMİ’L-ḲUR’ĀN TEFSİRİ ÜZERİNE
  Pages 35 - 60
  Sema ÇELEM
 3. MÂTÜRÎDÎ’NİN TE’VÎLÂTÜ’L-KUR’ÂN’DA BAZI TASAVVUFÎ KAVRAMLARA YAKLAŞIMI
  Pages 61 - 86
  Veysel GENGİL
 4. EBÜ’L-MUÎN EN-NESEFÎ’YE GÖRE HÜSÜN VE KUBUH MESELESİNİN TAHLİLİ
  Pages 87 - 110
  Ebubekir YALÇIN
 5. ÂMİRÎ (Ö. 381/992) VE HÂRİZMÎ’NİN (Ö. 387/997) İLİMLER TASNİFİNDE HADİS İLMİNİN YERİ
  Pages 111 - 132
  Ali ARSLAN
 6. GAZZÂLÎ’NİN EYYÜHE’L-VELED ADLI ESERİNİN İÇERİK VE YÖNTEMİNİN PEDAGOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ
  Pages 133 - 166
  Salih AYBEY
 7. ZEYREKZÂDE EMRULLAH MUHAMMED’İN KUR’ÂN OKUMA KARŞILIĞI ÜCRET ALMA MESELESİNE DAİR RİSALESİ: İNCELEME ve TAHKİK
  Pages 167 - 194
  Abdullah KAVALCIOĞLU
 8. OSMANLI DÖNEMİNDE CAMİLERDE KUR’ÂN OKUNMASIYLA İLGİLİ GÖREVLİLER
  Pages 195 - 210
  Murat AKGÜNDÜZ
 9. EVLENMENİN HÜKMÜ (ŞER’î SIFATI) VE BU KONUDA İMAM ŞÂFİÎ’YE NİSPET EDİLEN GÖRÜŞ
  Pages 211 - 244
  Mustafa GENÇ
 10. HZ. PEYGAMBER’İN DÜŞMANLARINDAN KORUNMASI
  Pages 245 - 274
  Ali BAKKAL
 11. FIKIH - AHLAK EKSENİNDE İLETİŞİM İLKELERİ
  Pages 275 - 310
  Enver Osman KAAN
 12. MUKTEZAY-I HALİN DAVET DİLİNDEKİ YERİ VE İLETİŞİME ETKİSİ
  Pages 311 - 328
  Cüneyt MARAL
 13. İSLÂM VE BATI KÜLTÜRÜ AÇISINDAN KENT, MUAŞERET VE UYGARLIK İLİŞKİLERİ
  Pages 329 - 352
  Nureddin NEBATİ
 14. NATIKÎ’NİN TAKRÎZÂTU EBYÂTİ MUHTASARİ’T-TELHÎS ADLI ESERİ
  Pages 353 - 370
  Şahin ŞİMŞEK
 15. SADREDDİN’İN “MUCİZE-İ MUHAMMED MUSTAFA” ADLI MESNEVİSİ
  Pages 371 - 389
  Ahmet İÇLİ
Indexes and Platforms