Diyanet İlmi Dergi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1300-8498 | Period Quarterly | Founded: 1956 | Publisher Diyanet İşleri Başkanlığı |


Diyanet ilmî Dergi

 

Diyanet ilmî Dergi, 1956 yılından beri yayın hayatında olup yılda dört sayı, Mart-Haziran-Eylül-Aralık, olarak yayımlanan hakemli bir dergidir.

Diyanet İlmî Dergi, Başkanlığımızın dini konularda toplumu aydınlatma ve doğru dini bilgiyi yaygınlaştırma prensibi doğrultusunda dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makaleler yayımlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.

Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Yayın Kurulu ve editör tarafından yayın ilkeleri ve özel bir program aracılığı ile intihal yönünden ön-incelemesi olumlu olan makaleler hakem sürecine alınır. Makalelere çift taraflı kör hakem sistemi uygulanır.

Dergide makalesi yayımlanan yazarlara “Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenen Telif ve İşlenme hakkındaki Yönetmelik” e göre ücret ödenir.

Dergi ulusal TÜBİTAK ULAKBİM, İSAM ve SOBİAD veri indeksleri tarafından taranmaktadır.

Dergiye App Store ve Google Play mobil uygulamalarından ulaşılmaktadır.

Diyanet İlmi Dergi

ISSN 1300-8498 | Period Quarterly | Founded: 1956 | Publisher Diyanet İşleri Başkanlığı |
Cover Image


Diyanet ilmî Dergi

 

Diyanet ilmî Dergi, 1956 yılından beri yayın hayatında olup yılda dört sayı, Mart-Haziran-Eylül-Aralık, olarak yayımlanan hakemli bir dergidir.

Diyanet İlmî Dergi, Başkanlığımızın dini konularda toplumu aydınlatma ve doğru dini bilgiyi yaygınlaştırma prensibi doğrultusunda dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makaleler yayımlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.

Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Yayın Kurulu ve editör tarafından yayın ilkeleri ve özel bir program aracılığı ile intihal yönünden ön-incelemesi olumlu olan makaleler hakem sürecine alınır. Makalelere çift taraflı kör hakem sistemi uygulanır.

Dergide makalesi yayımlanan yazarlara “Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenen Telif ve İşlenme hakkındaki Yönetmelik” e göre ücret ödenir.

Dergi ulusal TÜBİTAK ULAKBİM, İSAM ve SOBİAD veri indeksleri tarafından taranmaktadır.

Dergiye App Store ve Google Play mobil uygulamalarından ulaşılmaktadır.

Indexes and Platforms