ISSN: 2717-6592
e-ISSN: 2717-6592
Founded: 2019
Period: Biannually
Publisher: Mer Ak Mersin Akademi Danışmanlık Anonim Şirketi
Cover Image
       

DÜMAD Dünya Multidisipliner Araştırmalar Dergisi

(WOJMUR World Journal of Multidisipliner Research) 

Uluslararası Hakemli Bir Akademik Dergidir. 

Tarandığı İndeksler:

INDEX COPERNICUS - ICI World of Journals, ICI Journals Master List Database, ASOS İndeks, Acarindex, AJI AcademiC Journal Index, ...ÖRNEK MAKALE ŞABLONU DÜMAD DÜNYA MULTİDİSİPLİNER ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
Yukarıdaki örnek makaleyi bilgisayarınıza indirip, şablonunu kendi makalenize uyarlayabilirsiniz.


Telif Hakkı Devri Formu imzalanıp, (taratılıp veya resim jpg. vs olabilir) makale başvuru esnasında Dergi sistemine yüklenmelidir.