World Journal of Multidisciplinary Research
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2717-6592 | Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Mer Ak Mersin Akademi Danışmanlık Anonim Şirketi |


DÜMAD Dünya Multidisipliner Araştırmalar Dergisi

(WOJMUR World Journal of Multidisipliner Research) 

Uluslararası Hakemli Bir Akademik Dergidir. 

Tarandığı İndeksler:

INDEX COPERNICUS - ICI World of Journals, ASOS İndeks, Acarindex, ...


ÖRNEK MAKALE ŞABLONU DÜMAD DÜNYA MULTİDİSİPLİNER ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
Yukarıdaki örnek makaleyi bilgisayarınıza indirip, şablonunu kendi makalenize uyarlayabilirsiniz.

World Journal of Multidisciplinary Research

ISSN 2717-6592 | Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Mer Ak Mersin Akademi Danışmanlık Anonim Şirketi |
Cover Image


DÜMAD Dünya Multidisipliner Araştırmalar Dergisi

(WOJMUR World Journal of Multidisipliner Research) 

Uluslararası Hakemli Bir Akademik Dergidir. 

Tarandığı İndeksler:

INDEX COPERNICUS - ICI World of Journals, ASOS İndeks, Acarindex, ...


ÖRNEK MAKALE ŞABLONU DÜMAD DÜNYA MULTİDİSİPLİNER ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
Yukarıdaki örnek makaleyi bilgisayarınıza indirip, şablonunu kendi makalenize uyarlayabilirsiniz.