Dünya Multidisipliner Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2717-6592 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Mer Ak Mersin Akademi Danışmanlık Anonim Şirketi |


DÜMAD Dünya Multidisipliner Araştırmalar Dergisi

(WOJMUR World Journal of Multidisipliner Research) 

Uluslararası Hakemli Bir Akademik Dergidir. 

Tarandığı İndeksler:

INDEX COPERNICUS - ICI World of Journals, ASOS İndeks, Acarindex, ...


ÖRNEK MAKALE ŞABLONU DÜMAD DÜNYA MULTİDİSİPLİNER ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
Yukarıdaki örnek makaleyi bilgisayarınıza indirip, şablonunu kendi makalenize uyarlayabilirsiniz.

Dünya Multidisipliner Araştırmalar Dergisi

ISSN 2717-6592 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Mer Ak Mersin Akademi Danışmanlık Anonim Şirketi |
Kapak Resmi


DÜMAD Dünya Multidisipliner Araştırmalar Dergisi

(WOJMUR World Journal of Multidisipliner Research) 

Uluslararası Hakemli Bir Akademik Dergidir. 

Tarandığı İndeksler:

INDEX COPERNICUS - ICI World of Journals, ASOS İndeks, Acarindex, ...


ÖRNEK MAKALE ŞABLONU DÜMAD DÜNYA MULTİDİSİPLİNER ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
Yukarıdaki örnek makaleyi bilgisayarınıza indirip, şablonunu kendi makalenize uyarlayabilirsiniz.