ISSN: 2717-6592
e-ISSN: 2717-6592
Başlangıç: 2019
Yayıncı: Mer Ak Mersin Akademi Danışmanlık Anonim Şirketi
Kapak Resmi
       

DÜMAD Dünya Multidisipliner Araştırmalar Dergisi


(WOJMUR World Journal of Multidisipliner Research)


Uluslararası Hakemli Bir Akademik Dergidir. 


Dünya Multidisipliner Araştırmalar Dergisi, Editörlük ve dergi yönetim politikalarının Dergipark tarafından uygun görülmesi sonucunda 2023 yılı Haziran sayısından itibaren yayımlanan tüm makalelere ücretsiz olarak DOI (Digital Object Identifier) numarası tahsis edecektir.

Tarandığı İndeksler:

INDEX COPERNICUS,

ICI World of Journals,

ICI Journals Master List Database,

ASOS İndeks,

Acarindex,

AJI AcademiC Journal Index20 Şubat 2023'te Yayınlanan Durmuş Ali Aslan Özel Sayısına ait Jeneriğin düzeltilmiş halini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/28799

2023 - Cilt: 6 Sayı: 1


ÖRNEK MAKALE ŞABLONU DÜMAD DÜNYA MULTİDİSİPLİNER ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

Yukarıdaki örnek makaleyi bilgisayarınıza indirip, şablonunu kendi makalenize uyarlayabilirsiniz.

Telif Hakkı Devri Formu imzalanıp, (taratılıp veya resim jpg. vs olabilir) makale başvuru esnasında Dergi sistemine yüklenmelidir.