Volume: 4 - Issue: 1

Year: 2008

Articles

2. Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax)‘nın Ön Besleme Evresinde Yem Tercihinin Belirlenmesi

6. Isparta ve Kahramanmaraş Salmo trutta (L., 1758) Populasyonlarının Genetik Karşılaştırılması

8. Türkiye’de Uygulanan Alabalık Yetiştirme Teknikleri

13. Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Mikrosatellit Markırların Seleksiyon Amaçlı Kullanımı