ISSN: 2146-7684
e-ISSN: 2146-7684
Founded: 2011
Publisher: Kirklareli University
Cover Image
       

Değerli Bilim İnsanları,

Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Meslek Yüksekokulunun öncülüğünde yayınlanan Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), sosyal ve teknik alanlarda araştırmacılar tarafından yapılan Türkçe veya İngilizce bilimsel makaleleri yayınlamak amacı ile uluslararası bilimsel hakemli dergi olarak yayın hayatına 2011 yılında başlamıştır.

Ejovoc, meslek yüksek okullarının bilimsel dinamizmine katkıda bulunmayı, disiplinler arası işbirliğini geliştirmeyi, hem akademisyenlerin, hem de öğrencilerin akademik bilgi ve becerilerini sunacakları bilimsel bir platform sağlamayı misyon edinmiş, 2022 yılından itibaren tekrar yılda iki defa yayınlanmakta olan, uluslararası, bilimsel, hakemli, elektronik bir dergidir.

Dergimiz Asos İndex, Academic Journals Database, ajindex, oaji, Academindex, Google Scholar‬, publons, journaltocs, crossref gibi birçok indeks tarafından taranmaktadır.

Ejovoc Editör Kurulu