Aim

Eğitimde Kuram ve Uygulama (EKU) eğitim alanında özgün kuramsal ve uygulamalı nicel, nitel ve karma desenli araştırmalar yayınlamayı amaçlayan çevrimiçi uluslararası hakemli ve bilimsel bir dergidir. Bunun yanı sıra alanyazını kapsamlı tarayan özgün derleme çalışmalarına da yer vermektedir. Dergide yayınlanan makalelerin araştırmacılara, öğretmenlere, yöneticilere ve politika yapıcılarına çıkarımlar sağlaması öngörülmektedir. 

Scope

EKU aşağıdaki eğitim alanında aşağıdaki alt alanlarda yayınları kabul etmektedir. Ancak EKU aşağıdaki alt alanlarla sınırlı kalmayıp eğitim alanı ile ilgili diğer alt alanlardaki nitelikli makaleleri de kabul etmektedir.

  • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

  • Eğitim Bilimleri

  • Güzel Sanatlar Eğitimi

  • Temel Eğitim

  • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

  • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

  • Özel Eğitim

  • Yabancı Diller Eğitimi