Author Guidelines

Aşağıda verilen makale şablonunu bilgisayarınıza indirip düzenleyerek belgenizi oluşturmanız önerilir.

Makale şablonu: EKU_Makale_Sablonu.doc

Örnek makale : EKU_Ornek_Makale.pdf


Kapak Sayfası

Kapak sayfası; başlığı kalın, 12 punto, Times New Roman, ilk harfleri büyük, ortalanmış ve 1,5 satır aralıklıdır. Başlık dışında kapaktaki tüm içerikte 10 punto, Times New Roman ve 1,5 satır aralığı kullanınız. Her bölümden sonra bir satır boşluk bırakınız. Başlığın altına yazar isimleri ilk harfleri büyük, ortalı olarak ve aralarında virgül konarak eklenmelidir. Yazarların kurum bilgileri ortalı olarak eklenmelidir. Her yazar ORCID id’ye sahip olmalıdır. ORCID id, her yazar için tek olan bir numaradır. Bu numarayı https://orcid.org/ adresinden kolaylıkla ücretsiz olarak edinebilirsiniz. Yazar bilgilerinin altına sola yaslı olarak ORCID id’leri ekleyiniz. Sonra şablonda yer alan sorumlu yazar bilgilerini ekleyiniz. Makale türünü (araştırma, derleme vb.) belirtiniz. “Bilgilendirme” başlığında “makalenin bir konferansta sunulan bir bildirinin genişletilmiş hali olması” gibi bilgilerini ekleyiniz. Eğer böyle bir durum söz konusu değilse bu başlığı kullanmayınız. Eğer araştırma bir araştırma/proje desteği ile gerçekleştiriliyorsa “Araştırma/Proje Desteği” başlığında projeyi destekleyen kurumu ve proje numarasını belirtiniz. Eğer böyle bir durum söz konusu değilse bu başlığı kullanmayınız.

 

Makale

EKU_Makale_Sablonu.doc belgesini kullanarak makalenizi oluşturunuz. Makaleyi dergi formatına soktuktan sonra yazar bilgilerini temizleyerek makalenizi dergi sistemine yükleyiniz. Makaledeki kişisel bilgileri temizlemek için Microsoft Word’de şu adımları izleyiniz.  Sırasıyla Dosya > Paylaşıma Hazırla > Sorunları Denetle > Belgeyi İncele’ye tıklayınız. Açılan pencerede “Belge Özellikleri ve Kişisel Bilgiler” işaretli, diğer tüm seçenekler işaretsiz olmalıdır.  Ardından “Denetle”ye tıklayınız. Eğer belgede kişisel bilgiler varsa uyarı görünecektir. Gelen pencerede “Tümünü kaldır”ı tıklayınız. Sonra belgeyi kaydediniz.

·         Makale Başlığı: Kalın, 12 punto, Times New Roman, ilk harfleri büyük, ortalanmış, çift satır aralıklı

·         Özet/Abstract Başlığı: 11 punto, Times New Roman, ilk harfi büyük, ortalanmış, çift satır aralıklı

·         Özet/Abstract Metni: 200 ile 250 kelime arası, 10 punto, Times New Roman, sola yaslı, tek satır aralıklı

·         Anahtar Kelimeler/Keywords: 3-5 anahtar kelime, 10 punto, Times New Roman, her anahtar kelimenin sadece ilk harfi büyük, sola yaslı, tek satır aralıklı [lütfen, anahtar kelimeleri/keywords alfabetik sırada veriniz]

·         Metindeki Başlıklar

o   Birinci Düzey Başlık: 12 Punto, Times New Roman, ilk harfleri büyük, ortalanmış, çift satır aralıklı

o   İkinci Düzey Başlık: 12 Punto, Times New Roman, ilk harfleri büyük, sola yaslı, çift satır aralıklı

o   Üçüncü Düzey Başlık: 12 Punto, Times New Roman, ilk harfleri büyük, sola yaslı, çift satır aralıklı, italik

·         Diğer açıklamalar

o   Makalenizin her şey dahil (başlık, özet, İngilizce özet, ana metin, tablolara, şekiller, grafikler ve kaynakça dahil; İngilizce uzun özet ile ekler – ekstra açıklamalar, anket soruları, uzun karşılaştırmalar, vb. – hariç) 7.000 kelimeyi geçmemesi gerekmektedir. Makale için A4 boyut, 2,5 cm kenar boşluğu kullanınız. Yazım stili “12 punto, Times New Roman, çift satır aralığı şeklinde düzenlenmelidir. Her bir paragraf en az üç cümleden oluşmalıdır. Makalede en fazla üç düzey başlık kullanılmalıdır. Başlık sonrası ilk paragrafa satır başından başlanmalıdır.

o   İkinci paragraftan itibaren her yeni paragrafa ilk satır 1,25 cm içeriden başlanmalıdır. Paragraflar arasında boşluk bırakılmamalıdır. Metin içi atıflarda ve kaynakça için APA6 Stili kullanılmalıdır (örnekleri şablonun sonunda görebilirsiniz). Doğrudan alıntılarda 40 kelimeye kadar “alıntı metin” şeklinde paragraf içerisinde yer vermeniz gerekmektedir.

o   40 kelimeden fazla doğrudan alıntılarda soldan 1,25 cm içeri girecek şekilde, 11 punto, Times New Roman, 1,5 satır aralıklı olarak alıntıyı ayrı bir paragraf şeklinde vermeniz gerekmektedir. 40 kelimeden fazla doğrudan alıntılarda soldan 1,25 cm içeri girecek şekilde, 11 punto

o   Tablo, şekil ve grafik başlıkları 11 punto, Times New Roman, 1,5 satır aralıklı biçiminde düzenlenmelidir. Tabloların içi ise 10 punto, Times New Roman, tek satır aralık şeklinde oluşturulmalıdır. Tablo, şekil ve grafikleri gerekli durumlarda yatay sayfa düzeninde oluşturabilirsiniz. Tablolarınızı, şekillerinizi ve grafiklerinizi makale içerisinde uygun yerlere koyabileceğiniz gibi metin içinde yerlerini belirterek kaynakçanın ardına yerleştirerek de verebilirsiniz. APA 6 formatına göre yapınız. Örnek Tablo, şekil ve grafiğe “EKU_Makale_Sablonu.doc” belgesinden erişebilirsiniz.

o   Dipnotlarınızı numaralı olarak 10 punto, Times New Roman, tek satır aralık olarak verebilirsiniz

o   Makalenin sonunda, yalnızca birinci düzey başlıkları içeren, her hangi bir atıf içermeyen, 750 ile 1.500 kelime arası uzun İngilizce özet (Extended Summary) yer almalıdır.

 

Metin İçi Atıf Örnekleri

Açıklama: Yazar(lar) kendi yayınlarına yaptıkları atıfları aşağıdaki kurallara göre TAM olarak yapmalı ve KIRMIZI renk ile belirtmelidir. Örn: Çoruk (2017) veya (Çoruk, 2017) veya (Şişman, 1981, aktaran Çoruk, 2017)

 

Metin içerisinde atıflarınızı aşağıdaki gibi düzenleyebilirsiniz.

1 yazar: Şimşek (2017) veya (Şimşek, 2017) – Şimşek (2017, s. 279) veya (Şimşek, 2017, ss. 279-280)

2 yazar: Yıldırım ve Gürbüz (2017) veya (Yıldırım & Gürbüz, 2017) – Yıldırım ve Gürbüz (2017, s. 395) veya (Yıldırım & Gürbüz, 2017, ss. 395-396)

3, 4 veya 5 yazar (ilk atıf): Duran, Doruk ve Kaplan (2017) veya (Duran, Doruk, & Kaplan, 2017) – Duran, Doruk ve Kaplan (2017, s. 83) veya (Duran, Doruk, & Kaplan, 2017, ss. 83-84)

3, 4 veya 5 yazar (ikinci ve sonraki atıflar): Duran ve diğerleri (2017) veya (Duran vd., 2017) – Duran ve diğerleri (2017, s. 83) veya (Duran vd., 2017, ss. 83-84)

6 ve daha fazla yazar (ilk atıftan itibaren): Razı ve diğerleri (2017) veya (Razı vd., 2017) – Razı ve diğerleri (2017, s. 287) veya (Razı vd., 2017, ss. 287-288)

Yazar(lar) belli değilse (çalışma başlığının ilk bir iki kelimesi ile): “Öğrenme Becerileri” (2017) veya (“Öğrenme Becerileri”, 2017) – “Öğrenme Becerileri” (2017, s. 46) veya (“Öğrenme Becerileri”, 2017, ss. 45-46)

Tarih belli değilse: Özbaşı (t.y.) veya (Özbaşı, t.y.) – Özbaşı (t.y., s. 14) veya (Özbaşı, t.y., ss. 14-15)

İkincil kaynaklar üzerinden alıntılar: Vygotsky (1911, aktaran Tekin, 2017) veya (Vygotsky, 1911, aktaran Tekin, 2017) [ikincil kaynaklardan atıflarda her iki esere de Kaynakça’da yer veriniz.

Buradaki örnek için:

Tekin, M. (2017). …

Vygotsky, L. S. (1911). …

Kurumsal atıflar: ilk atıfta à (Yükseköğretim Kurulu [YÖK], 2017) ve sonraki atıflarda à YÖK (2017) veya (YÖK, 2017)

Aynı yazara ait birden fazla atıf olduğunda (tarih sırasına göre): Doğan (2014; 2015a; 2015b; 2016) veya (Doğan, 2014; 2015a; 2015b; 2016)

Birden fazla atıf olduğunda (alfabetik olarak): (Arcagök, 2017; Çelik & Pabuçcu, 2016; Telli, Şahin, & Elkıran, 2015; Zümrüt vd., 2014) – Arcagök (2017), Çelik ve Pabuçcu (2016), Telli, Şahin ve Elkıran (2015) ile Zümrüt ve diğerleri (2014)

 

Kaynakça Listesi için Örnekler

 

Açıklama 1: Kaynaklar arasında birer satır boşluk bırakınız, Dergipark Başvuru Sistemi’ne giriş için “kopyala-yapıştır” konusunda kolaylık sağlamaktadır.

Açıklama 2: Kaynakları, 11 punto, Times New Roman, 1,5 satır aralığı, 1 cm asılı biçiminde düzenleyiniz.

Açıklama 3: Kaynakları alfabetik sırayla veriniz.

Açıklama 4: 1 ile 7 arasında yazarı olan çalışmalarda tüm yazarların adını veriniz.

Açıklama 5: 8 ve daha fazla yazarlı çalışmalarda, ilk 7 yazarı verilerek, sonraki yazarlar için … kullanıp, en son yazarı veriniz.

 

Kitap

Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum (23. baskı). Ankara: Pegem.

Etzkowits, H., & Leydesdorff, L. (1997). Universities and the global knowledge economy. A triple helix of university-industry-government relations. London: Pinter.

 

Çeviri Kitap

Rousseau, J. J. (1992). Discourse on the origin of inequality (Trans: D. A. Cress). Indianapolis, IN: Hackett Publishing.

Salmi, J. (2010). Dünya çapında üniversiteler kurmanın zorluğu (Çev: K. Yamaç). Ankara: Eflatun.

 

Editörlü Kitap

Altbach, P. G., & Salmi, J. (Eds.). (2011). The road to academic excellence: The making of worldclass research universities. Washington, DC: The World Bank.

Bakioğlu, A. (Ed.). (2016). 4+4+4 yapılanmasına ilişkin kapsamlı bir çalışma. Ankara: Nobel.

 

Kitap Bölümü

Yücesoy-Özkan, Ş., Kaya, F., & Gülboy, E. (2017). Uygun davranışları arttırma. D. Erbaş & Ş. Yücesoy-Özkan (Ed.). Uygulamalı davranış analizi içinde (ss. 274-335). Ankara: Pegem.

Zeleza, P. T. (2007). Knowledge, globalization, and Hegemony: Production of knowledge in the twenty-first century. In S. Sörlin & H. Vessuri (Eds.), Knowledge society vs. knowledge economy: Knowledge, power, and politics (pp. 79-106). New York, NY: Palgrave Macmillan.

 

Makale

Liversage, L., Naudé, L., & Botha, A. (2018). Vectors of identity development during the first year: Black first-generation students’ reflections. Teaching in Higher Education, 23(1), 63-83. doi:10.1080/13562517.2017.1359159

Yıldırım, K., Rasinski, T., & Kaya, D. (2017). 4-8. sınıflarda Türk öğrencilerin bilgi verici metinlerde akıcı okuma ve anlamaları. Eğitim ve Bilim, 42(192), 87-98. doi:10.15390/EB.2017.7318

 

Tez

Arcagök, S. (2016). Dördüncü sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersindeki özerklik desteği algılarının motivasyon, girişimcilik ve yaratıcılık ile ilişkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Mancall, J. C. (1979). Resources used by high school students in preparing independent study projects: A bibliometric approach (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. AAT 7905069)

 

Bildiri

Uğurlu, C. T., Ağıroğlu-Bakır, A., Köybaşı, F., Özyazıcı, K., & Yazıcı, S. (2017). Aday öğretmenlerin yetiştirilme sürecine ilişkin görüşler. 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 11-13 Mayıs 2017 (ss. 17-18). Ankara: Pegem.

Nicol, D. M., & Liu X. (1997). The dark side of risk (what your mother never told you about time warp). In Proceedings of the 11th Workshop on Parallel and Distributed Simulation, Lockenhaus, Austria, 10–13 June 1997 (pp. 188–195). Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society.

 

Rapor/Belge

OECD. (2014). OECD Factbook 2014: Economic, environmental and social statistics. OECD Publishing. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1787/factbook-2014-en

TÜBİTAK. (2004). Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları 2003-2023 Strateji Belgesi. Erişim adresi: https://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/vizyon2023/Vizyon2023_Strateji_Belgesi.pdf

 

Internet Kaynağı

EU. (2005). A framework for qualifications of the European Higher Education Area. Retrieved from http://www.ehea.info/

YÖK. (2018). Yükseköğretim istatistikleri. Erişim adresi: https://istatistik.yok.gov.tr/

 

Gazete Haberi

Strauss, V. (2017, August 17). U.S. News’s College Rankings face competition and criticism. The Washington Post. Retrieved from http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/08/16/AR2007081602537.html

Tamer, M. (2015, 26 Haziran). E-ticaret hamle yapmak için tüketiciyi bekliyor. Milliyet. Erişim adresi: http://www.milliyet.com.tr/