Ethical Principles and Publication Policy

Yazarlar, yayınlanan makalelerinin tüm telif haklarını Eğitimde Kuram ve Uygulama (EKU) dergisine devretmiş sayılırlar. Ancak dergide yayınlanan makalelerin tüm sorumluluğu yazarlara aittir. Dergiye gönderilen makalelerin tamamı ya da bir kısmı başka bir yerde yayınlanmamış ve yayın sürecinde olmamalıdır.

EKU’da yayınlanan makeleler, Araştırma ve Yayın Etiğine uygun olmalıdır. Makalelerde ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır. Intihal yapmak, bölerek yayın yapmak, yayın tekrarı yapmak vb. durumlarda etik ihlali yapılmış olur. Etik ihlallerinde gerekli yasal işlemler yapılacaktır.