Year 2019, Volume 15 , Issue 2, Pages 108 - 120 2019-06-29

Ortaokul Öğretmenlerinin TIMSS Sınavına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Examining Middle School Teachers’ Views about TIMSS

Hasan ÖZCAN [1] , Hakkı İlker KOŞTUR [2]


Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS -Trends in International Mathematics and Science Study) sınavı hakkındaki görüşlerini incelemektir. TIMSS sınavının paydaşı konumunda olan öğretmenlerin bu sınav hakkındaki bilgileri, düşünceleri, Türkiye'nin bu sınav sonuçlarına göre dünya sıralamasındaki yeri, sınavın içeriği, sınavda hangi alanlardan soruların sorulduğu, soruların nelerri ölçtüğü ve TIMSS sınavında Türkiye'nin başarılı olması için sundukları önerileri ve görüşleri önemlidir. Öğretmenlerden birçok ülkede uygulanan ve ülkelerin fen ve matematik başarılarına göre sıralandığı TIMSS sınavı hakkında bilgi sahibi olmaları beklenmektedir. Bu amaçla Aksaray ilinde bulunan iki farklı ortaokulda görev yapan 15 öğretmenle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerde katılımcıların demografik bilgi formunu doldurması sağlanmış ve açık uçlu sorulardan oluşan TIMSS Testi Görüşme Formu uygulanmıştır. Öğretmenlerin görüşleri incelendiğinde TIMSS sınavına dair bilgilerinin genel anlamda yeterli olduğunu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca çalışmada TIMSS sınavında ülkemizin başarısının artırılması konusunda öğretmenlerin sunduğu önerilere yer verilmiştir.

The purpose of this study was to investigate teachers' opinions about Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) exam. Teachers are indirectly stakeholders of the TIMSS exam and, their knowledge and opinions about the exam, their predictions about the ranking of Turkey in the world, their knowledge about the content and topics, what kind of knowledge and skills exam questions measure, their suggestions and opinions about improving the success of Turkey in the exam are important. Teachers are expected to have knowledge about the TIMSS exam which is applied in many countries, and countries are ranked according to their science and mathematics achievements. For this purpose, semi-structured interviews were conducted with 15 teachers working in two different secondary schools in Aksaray province. In these interviews, the participants completed the demographic information form and the TIMSS Test Interview Form consisting open-ended questions. When the opinions of the teachers are examined, it is concluded that the information about the TIMSS exam is sufficient in general. In addition, the suggestions of the teachers about increasing the success of our country the TIMSS exam are presented.

 • Aslan, F. (2005). Türkiye ve Singapur Fen Bilgisi Öğretim Programlarının TIMSSR’ye Göre Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • Akyüz, G. (2006). Türkiye ve avrupa birliği ülkelerinde öğretmen ve sınıf niteliklerinin matematik başarısına etkisinin incelenmesi. İlköğretim Online, 5(2), 75-86.
 • Altun, M., & Akkaya, R. (2014). Matematik öğretmenlerinin pisa matematik soruları ve ülkemiz öğrencilerinin düşük başarı düzeyleri üzerine yorumları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 19-34.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakan, M., Tan, Ş., Ş., & Atar, H. Y. (2014). TIMSS 2011 ulusal matematik ve fen raporu: 8. Sınıflar. Ankara: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü.
 • Cohen D, Crabtree B (2006) Maximum variation sampling. Qualitative research guidelines. Erişim adresi: http://www.qualres.org/HomeMaxi3803.html
 • Flowerday, T., & Schraw, G. (2000). Teacher beliefs about instructional choice: A phenomenological study. Journal of educational psychology, 92(4), 634-645.
 • Gönen, E., Özgürlük, B., Parlak, B., Polat M., & Yıldırım, G. (2016). TIMSS 2015 ulusal matematik ve fen ön raporu. Ankara: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
 • Koca, S. A. Ö., & Şen, A. İ. (2002). 3. Uluslararası matematik ve fen bilgisi çalışması-tekrar sonuçlarının Türkiye için değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(23), 145-154.
 • MEB (2017). Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri. Erişim adresi: http://oygm.meb.gov.tr/www/ogretmenlik-meslegi-genel-yeterlikleri/icerik/39
 • Öztürk, D., & Uçar, S. (2010). TIMSS verileri kullanılarak Tayvan ve Türkiye’deki 8. sınıf öğrencilerinin fen başarısına etki eden faktörlerin belirlenmesi ve karşılaştırılması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(3), 241-256.
 • Patton, M. Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Stewart, C. J., & Cash, W. B. (1985). Interviewing: Principles and practices (4th ed.). Dubuque, IO: Wm. C. Brown Pub.
 • Stronge, J. H., Ward, T. J., Tucker, P. D., & Hindman, J. L. (2007). What is the relationship between teacher quality and student achievement? An exploratory study. Journal of Personal Evaluation, 20(3-4), 165-184.
 • Şişman, M., Acat, M. B., Aypay, A., & Karadağ E. (2011). TIMSS 2007 ulusal matematik ve fen raporu. 8. sınıflar. Ankara: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı.
 • TIMSS (2018a). TIMSS Türkiye resmi internet sitesi. Erişim adresi: http://timss.meb.gov.tr/
 • TIMSS (2018b). TIMSS Türkiye resmi internet sitesi, 1999 Ulusal Rapor. Erişim adresi: http://timss.meb.gov.tr/wp-content/uploads/timss_1999_ulusal_raporu.pdf
 • Uzun, B. N., Gelbal, S., & Öğretmen, T., (2010). TIMSS-R fen başarısı ve duyuşsal özellikler arasındaki ilişkinin modellenmesi ve modelin cinsiyetler bakımından karşılaştırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(2), 531-544.
 • Uzun, B., & Öğretmen, T. (2010). Fen başarısı ile ilgili bazı değişkenlerin TIMSS-R Türkiye örnekleminde cinsiyete göre ölçme değişmezliğinin değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 35(155), 26-35.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, G. K., Koparan, T., & Hancı, A. (2016). 8. Sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri ve timss matematik başarıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 36-58.
 • Yin, R. K. (2017). Case study research and applications: Design and methods. Thousand Oaks, CA: Sage.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-4210-7733
Author: Hasan ÖZCAN (Primary Author)
Institution: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8557-4385
Author: Hakkı İlker KOŞTUR
Institution: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 29, 2019

Bibtex @research article { eku545291, journal = {Eğitimde Kuram ve Uygulama}, issn = {}, eissn = {1304-9496}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2019}, volume = {15}, pages = {108 - 120}, doi = {10.17244/eku.545291}, title = {Ortaokul Öğretmenlerinin TIMSS Sınavına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Özcan, Hasan and Koştur, Hakkı İlker} }
APA Özcan, H , Koştur, H . (2019). Ortaokul Öğretmenlerinin TIMSS Sınavına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi . Eğitimde Kuram ve Uygulama , 15 (2) , 108-120 . DOI: 10.17244/eku.545291
MLA Özcan, H , Koştur, H . "Ortaokul Öğretmenlerinin TIMSS Sınavına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi" . Eğitimde Kuram ve Uygulama 15 (2019 ): 108-120 <https://dergipark.org.tr/en/pub/eku/issue/46681/545291>
Chicago Özcan, H , Koştur, H . "Ortaokul Öğretmenlerinin TIMSS Sınavına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi". Eğitimde Kuram ve Uygulama 15 (2019 ): 108-120
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Öğretmenlerinin TIMSS Sınavına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi AU - Hasan Özcan , Hakkı İlker Koştur Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17244/eku.545291 DO - 10.17244/eku.545291 T2 - Eğitimde Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 108 EP - 120 VL - 15 IS - 2 SN - -1304-9496 M3 - doi: 10.17244/eku.545291 UR - https://doi.org/10.17244/eku.545291 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Eğitimde Kuram ve Uygulama Ortaokul Öğretmenlerinin TIMSS Sınavına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi %A Hasan Özcan , Hakkı İlker Koştur %T Ortaokul Öğretmenlerinin TIMSS Sınavına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi %D 2019 %J Eğitimde Kuram ve Uygulama %P -1304-9496 %V 15 %N 2 %R doi: 10.17244/eku.545291 %U 10.17244/eku.545291
ISNAD Özcan, Hasan , Koştur, Hakkı İlker . "Ortaokul Öğretmenlerinin TIMSS Sınavına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi". Eğitimde Kuram ve Uygulama 15 / 2 (June 2019): 108-120 . https://doi.org/10.17244/eku.545291
AMA Özcan H , Koştur H . Ortaokul Öğretmenlerinin TIMSS Sınavına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Journal of Theory and Practice in Education. 2019; 15(2): 108-120.
Vancouver Özcan H , Koştur H . Ortaokul Öğretmenlerinin TIMSS Sınavına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 2019; 15(2): 108-120.