Subjects

• Education & Teacher Training


Journals

Reviewer
Author
Reviewer
Author
Reader

Articles


Ş. AKSOY, H. ÖZCAN
Development of an Instrument for Measuring Sixth Grade Students’ Understanding of Sound Concept, Journal of Theory and Practice in Education, (2020)
R. DEMİREL, H. ÖZCAN
A Field Trip to an Out-Of-School Learning Environment with Middle School Students: The Case of Tropical Butterfly Garden, Journal of Research in Informal Environments, (2020)
M. ALTINOK, T. TUNÇ, H. ÖZCAN
Fen Öğretim Programlarının Fen–Teknoloji–Toplum ve Çevre Kazanımları Bağlamında 1926’dan Günümüze Karşılaştırmalı İncelenmesi, Amasya Education Journal, (2020)
H. ÖZCAN, C. BOZ, A. ÖZKAYA
7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HÜCRE KONUSUYLA İLGİLİ ANLAYIŞLARINI ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR TEST GELİŞTİRME ÇALIŞMASI, Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute, (2020)
H. ÖZCAN, D. SARITAŞ, M. TAŞAR
Prospective Science Teachers’ Levels of Understanding Science after Experiencing Explicit-Reflective Instruction: Hermeneutical Perspective, Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, (2020)
H. ÖZCAN, R. DEMİREL, S. ERGÜL
AN INVESTIGATION OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS’ VIEWS ABOUT KONYA SCIENCE CENTER, Balıkesir University The Journal of Social Sciences Institute, (2019)
H. ÖZCAN, H. KOŞTUR
Examining Middle School Teachers’ Views about TIMSS, Journal of Theory and Practice in Education, (2019)
H. ÖZCAN, E. KOCA, M. SÖĞÜT
Development of an Instrument for Measuring Secondary School Students' Understanding of Pressure, Journal of Research in Education and Society, (2019)
H. ÖZCAN, E. KOCA
Turkish Adaptation of the Attitude Towards STEM Scale: A Validity and Reliability Study, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2019)
H. ÖZCAN, H. KOŞTUR
The investigations of science curriculum acquisitions in terms of Special Purposes and Field-Specific Skills, Trakya Eğitim Dergisi, (2019)
H. ÖZCAN, S. ARIK
The Opinions of Secondary School Teachers About PISA Researches: A Case Study, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, (2018)
H. ÖZCAN, H. DÜZGÜNOĞLU, H. KOŞTUR
EXAMINATION OF THE REPUBLICAN PERIOD PHYSICS TEACHING PROGRAMS IN TERMS OF WEEKLY COURSE HOURS, Anatolian Journal of Teacher, (2018)
H. ÖZCAN, H. KOŞTUR
Science Teachers' Opinions about STEM Education, Sakarya University Journal of Education, (2018)
H. Özcan, M. Taşar
Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Anlayışlarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Dereceli Puanlama Anahtarı Deseninin Geliştirilmesi, Online Science Education Journal, (2018)
H. ÖZCAN, Ş. YILMAZ
Investigation of the Preservice Science Teachers’ Astronomy Conceptions via Planetarium Trip, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, (2018)
H. ÖZCAN, H. DÜZGÜNOĞLU
Teachers' Views on Science Draft Curriculum 2017, International Journal of Active Learning, (2017)