Turkish Journal of Educational Studies
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2458-8210 | e-ISSN 2458-8210 | Period Tri-annual | Founded: 2014 | Publisher Fırat University |


The Turkish Journal of Educational Studies (TURK-JES) is a peer-reviewed scientific academic journal that publishes original research articles and reviews in the field of education three times a year (January, May and October). The language of the journal is Turkish and English. The responsibility of the published articles belongs to the author (s). It is open to the writings of scientists from every institution and every nation. The journal implements a double-peer review process. The corrections requested by the referees and the editor in the submitted articles should be made within one month and the latest version of the article should be uploaded to the journal system. If the content and format of the articles submitted to the journal are not deemed appropriate, the journal editors and the editorial board may reject the publication.


The Turkish Journal of Educational Studies (TURK-JES) is a peer-reviewed journal that publishes original research articles, essays / reviews and translations on the fields of theory and practice in education. The journal publishes theoretical or practical studies in the following areas: Educational administration, supervision; philosophy of education, history and policies of education; Psychological advice and guidance; early childhood or preschool education; special education; adult education; measurement and evaluation techniques used in education; educational technology; curriculum development and evaluation in education; science and mathematics education; fine arts education; physical education; social studies education; Turkish education; foreign language education and applied linguistics. The studies that are required to be published should be uploaded to the DergiPark system. Studies must be related to the field of education.

Turkish Journal of Educational Studies

ISSN 2458-8210 | e-ISSN 2458-8210 | Period Tri-annual | Founded: 2014 | Publisher Fırat University |
Cover Image


The Turkish Journal of Educational Studies (TURK-JES) is a peer-reviewed scientific academic journal that publishes original research articles and reviews in the field of education three times a year (January, May and October). The language of the journal is Turkish and English. The responsibility of the published articles belongs to the author (s). It is open to the writings of scientists from every institution and every nation. The journal implements a double-peer review process. The corrections requested by the referees and the editor in the submitted articles should be made within one month and the latest version of the article should be uploaded to the journal system. If the content and format of the articles submitted to the journal are not deemed appropriate, the journal editors and the editorial board may reject the publication.


The Turkish Journal of Educational Studies (TURK-JES) is a peer-reviewed journal that publishes original research articles, essays / reviews and translations on the fields of theory and practice in education. The journal publishes theoretical or practical studies in the following areas: Educational administration, supervision; philosophy of education, history and policies of education; Psychological advice and guidance; early childhood or preschool education; special education; adult education; measurement and evaluation techniques used in education; educational technology; curriculum development and evaluation in education; science and mathematics education; fine arts education; physical education; social studies education; Turkish education; foreign language education and applied linguistics. The studies that are required to be published should be uploaded to the DergiPark system. Studies must be related to the field of education.

Volume 7 - Issue 2 - May 25, 2020
 1. Matematik ve Fen Derslerine Katılım Ölçeğinin Fizik Dersi Bağlamında Türkçeye Uyarlanması
  Pages 1 - 15
  Sevda YERDELEN-DAMAR , Fikret KORUR , Havva SAĞLAM
 2. Öğretmen Motivasyonu Ölçeğinin Geliştirilmesi
  Pages 16 - 41
  Durdağı AKAN , Muhammet Emre KILIÇ
 3. Lise Öğrencilerinde Akıllı Telefon Kullanımı ve Bağımlılığı
  Pages 42 - 63
  Muhammet İbrahim AKYÜREK
 4. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Serbest Zamanlarında Yaptıkları Etkinliklerin Kişisel ve Mesleki Gelişimlerine Etkisi
  Pages 64 - 77
  Müzeyyen ALTUNBAY
 5. Covid-19 Pandemisi Sürecinde Yükseköğretim Kurumlarının Uzaktan Eğitime Yönelik Stratejileri: Fırat Üniversitesi Örneği
  Pages 78 - 98
  Semih DİKMEN , Ferhat BAHÇECİ
 6. Dinamik Geometri Yazılımları Kullanımının Matematik Öğretmeni Adaylarının Başarılarına Etkisi ve Öğretim Süreci Hakkındaki Görüşleri
  Pages 99 - 129
  Aziz İLHAN , Recep ASLANER
 7. Okul Mutluluğunu Yordayan Bir Faktör: Öğretmenlerin Politik Becerileri
  Pages 130 - 149
  Mustafa ÖZGENEL , Büşra Nur BOZKURT
 8. Ortaokul Öğrencilerinin Matematiksel Bilişüstü Farkındalıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından Belirlenmesi
  Pages 150 - 169
  Aysel ARSLAN
 9. Ortaokul Öğrencilerinde Matematiğe Yönelik Duyuşsal Giriş Özellikleri İle Sayı Duyusuna Yönelik Öz Yeterlikleri İncelenmesi
  Pages 170 - 193
  Sevim SEVGİ , Ayşegül Nisa ALPASLAN ALPASLAN
 10. 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi “İnsan ve Çevre” Ünitesinin İşbirlikli Öğrenme Modeliyle Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi.
  Pages 194 - 207
  Ömer YILAYAZ , Şeyma BARATA AKSOY
 11. Fen Eğitiminde Dünya Ölçeğinde Bazı Ülkelerin Karşılaştırması
  Pages 208 - 225
  Cansu ÖZCAN , Berna GÜCÜM