Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1304-429X | Period Biannually | Founded: 2004 | Publisher Mustafa Kemal University |


MKUJSS publishes manuscripts in the fields of social sciences covering topics in education, history, economics, business, relations, international political economy, entrepreneurship, communication, logistics, cross-cultural studies, ethnicity, conflict, sociology and so on.

Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute

ISSN 1304-429X | Period Biannually | Founded: 2004 | Publisher Mustafa Kemal University |
Cover Image


MKUJSS publishes manuscripts in the fields of social sciences covering topics in education, history, economics, business, relations, international political economy, entrepreneurship, communication, logistics, cross-cultural studies, ethnicity, conflict, sociology and so on.
Volume 19 - Issue 44 - Oct 2019
 1. Malazgirt Savaşının Kaderine Etki Eden Gelişme Kapsamında İstihbarat Teşkilatının Değerlendirilmesi
  Pages 1 - 13
  Sedat Bilinir
 2. LÜTFİ FİKRİ BEY’İN ANKARA İLE İSTANBUL’U UZLAŞTIRMAK İDDİASIYLA 1920 YILINDA KURDUĞU BİR İTTİFAK: MÜSALEMET İTTİFAKI
  Pages 14 - 44
  Ahmet Gazel
 3. HATAY'DA (ANTAKYA) YER ALAN YER KAROLARININ ANALİZİ VE ANTAKYA KÜLTÜRÜNDEKİ YERİ
  Pages 45 - 72
  FAHRETTİN GEÇEN, ABDURRAHMAN EREN, Turgut CAMLI
 4. Kimlik Çatışmalarında İskenderun Sancağı: Tarık Mümtaz Ve Karagöz, Monografik Bir Çalışma
  Pages 73 - 102
  Düriye İlkim Okyar
 5. BİR CUMHURİYET ÇOCUĞUNUN ANILARINDA MANİSA
  Pages 103 - 119
  Yasemin Aslan
 6. ARSUZ (HATAY)KIYI OVASINDA BULUNAN BOZUK DRENAJ SAHALARININ TESPİTİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Pages 120 - 140
  Semir DEMİRBİLEK
 7. ÖZDEMİRCİ (ÇİVRİL – DENİZLİ) HAVZASININ MORFOTEKTONİK ÖZELLİKLERİNİN CBS İLE BELİRLENMESİ
  Pages 141 - 167
  İsmail EGE, Selahattin POLAT, Efe İZMİRLİ
 8. HABERLEŞME TEKNOLOJİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELERİN LOJİSTİK YÖNETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ
  Pages 168 - 194
  Cuma Bozkurt, Ercan Kılınç, Osman Fidan
 9. Yapısal Sermaye ve İnsan Sermayesinin İşletmenin Nicel ve Nitel Performansına Etkileri/The Effects of The Structural Capital and the Human Capital on The Quantitative and Qualitative Performances of the Enterprise
  Pages 195 - 220
  Osman Yılmaz, Gökhan Özer
 10. 4+1 PLANLI YAZMA VE DEĞERLENDİRME MODELİNİN TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN YAZMA BECERİLERİNE ETKİSİ
  Pages 221 - 250
  Jale Öztürk, Yakup Alan
 11. İLKOKUL TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMININ EĞİTİM PROGRAMI ÖGELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (1923-2017)
  Pages 251 - 279
  Ali KOCAYİĞİT, Necdet AYKAÇ
 12. İMAM HATİP LİSESİNDE ÖĞRENİM GÖREN SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM SORUNLARI: KİLİS ÖRNEĞİ
  Pages 280 - 306
  Rıdvan Demir
 13. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI HEDEF YÖNELİMLERİ İLE FİZİK ÖĞRENMEYE YÖNELİK AKADEMİK MOTİVASYONLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Pages 307 - 331
  Göktuğ Alper Genç, Volkan Göksu
 14. ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA MOTİVASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  Pages 332 - 358
  Rahime Şentürk, Ali GÖÇER
 15. KİTABÜ’L-İDRAK Lİ LİSÂNÜ’L-ETRAK’IN YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Pages 359 - 376
  Gülşat Bican
 16. Sınıf öğretmenlerinin Suriyeli öğrencilerin eğitimi ile ilgili yaşadıkları problemler
  Pages 377 - 405
  Hüseyin Ergen, Ergül Şahin
 17. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA TRABLUSŞAM MAARİFİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 406 - 428
  Ayhan Doğan, Sadık ÇETİN
 18. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGILARININ BELİRLENMESİ
  Pages 429 - 448
  Ramazan Alabaş, Halil İbrahim Akyüz, S. Tunay Kamer