Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1304-429X | Period Biannually | Founded: 2004 | Publisher Mustafa Kemal University |


MKUJSS publishes manuscripts in the fields of social sciences covering topics in education, history, economics, business, relations, international political economy, entrepreneurship, communication, logistics, cross-cultural studies, ethnicity, conflict, sociology and so on.

Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute

ISSN 1304-429X | Period Biannually | Founded: 2004 | Publisher Mustafa Kemal University |
Cover Image


MKUJSS publishes manuscripts in the fields of social sciences covering topics in education, history, economics, business, relations, international political economy, entrepreneurship, communication, logistics, cross-cultural studies, ethnicity, conflict, sociology and so on.
Volume 18 - Issue 47 - Apr 28, 2021
 1. ULUSLARARASI GÖÇÜN SOSYO-KÜLTÜREL ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Pages 1 - 21
  Sibel ÇETİNER, Enver GÜNAY
 2. ULUSLARARASI GÖÇ TEMELİNDE GÖÇMEN VE SUÇ İLİŞKİSİ
  Pages 22 - 35
  Çağrı GÜÇLÜTEN, Sedat CERECİ
 3. RELATIONSHIP BETWEEN POSITIVE PSYCHOLOGICAL CAPITAL AND JOB CRAFTING: THE MODERATING ROLE OF PERCEIVED OVERQUALIFICATION
  Pages 36 - 55
  Ebru CAYMAZ, Semih SORAN, Harun ŞEŞEN
 4. DEDE KORKUT KİTABINA EĞİTİM VE ÇOCUK EĞİTİMİ AÇISINDAN BİR BAKIŞ
  Pages 56 - 68
  Bülent ARI
 5. ESKİ HARFLİ ÇOCUK DERGİLERİNDEN RESİMLİ DÜNYA DERGİSİ
  Pages 69 - 91
  İlker Ozan YILDIRIM, Hasan ŞENER
 6. 5E MODELİYLE GELİŞTİRİLEN PROBLEM ÇÖZME YAZILIMININ ÖĞRENCİLERİN MADDENİN HALLERİ BAŞARISINA ETKİSİ
  Pages 92 - 116
  Mehmet ÇEVİK, Yunis ŞAHİNKAYASI
 7. HİZMETİÇİ ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE TASARLANAN STEM ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 117 - 746
  Hasan Zühtü OKULU, Sertaç ARABACIOĞLU, Ayse OGUZ UNVER
 8. BİR KÖY ORTAOKULUNDA DİJİTAL HİKÂYELEME YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN ETİK VE GÜVENLİK ÜNİTESİ ERİŞİLERİNE ETKİSİ
  Pages 147 - 173
  Ceren BAYRAKDAR, Hamide ŞAHİNKAYASI
 9. OPPORTUNITIES AND THREATS OF K6-8 STUDENTS’ LEARNING SHAPING
  Pages 174 - 192
  Vali MEHDİNEZHAD
 10. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN STEM EĞİTİMİNE YÖNELİK TUTUMLARININ VE MÜHENDİSLİK ANLAYIŞLARININ İNCELENMESİ
  Pages 193 - 216
  Gamze KIRILMAZKAYA
 11. SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNDE ALGILADIKLARI DESTEĞİN İNCELENMESİ
  Pages 217 - 232
  Dursun SÖNMEZ, Muhammet Mustafa ALPASLAN
 12. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERİN İNCELENMESİ
  Pages 233 - 251
  Ozer YILDIZ, Özgür AKTAŞ, Mehtap YILDIZ, Hasan Mikail YILDIRIM
 13. TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN YAZMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİ UYGULAMA DURUMLARI
  Pages 252 - 270
  Serkan BİLGİN, Namık Kemal ŞAHBAZ
 14. VICTORIAN DOCILITY NORMS SUBVERTED IN IBSEN’S A DOLL’S HOUSE AND SHAW’S CANDIDA
  Pages 271 - 281
  Fırat KARADAŞ
 15. TÜRKİYE'DEKİ KLAR(İ)NET ARAŞTIRMALARINA İLİŞKİN LİSANSÜSTÜ MEVCUT ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 282 - 298
  Şehrinaz GÜNDÜZ, İsmet Erdem EFE
 16. HATAY’IN BAĞIMSIZLIK VE ANAVATAN’A KATILIŞI MÜCADELESİNİN MÜZİKSEL TEMSİLİ VE İFADESİ OLARAK: HATAY ŞARKISI
  Pages 299 - 316
  Erhan TEKİN
 17. OSMANLI KADINININ KAMUSAL ALANDA YER ALMA ARACI OLARAK SÜRELİ YAYINLAR: ŞEHBAL MECMUASI ÖRNEĞİ
  Pages 317 - 334
  Hatica TEKİN, Işıl IŞIK BOSTANCI
 18. XVIII. YÜZYIL’DA SAKIZ ADASI’NDA MUHASSILLIK İDARESİNE DAİR BAZI BİLGİLER
  Pages 335 - 352
  Bülent ÇELİK
 19. OSMANLI DEVLETİNDE MİSYONER EĞİTİM KURUMLARININ BİR ÖRNEĞİ: ANTEP MERKEZİ TÜRKİYE KOLEJİ
  Pages 353 - 375
  Servet ÖZKAN
 20. AVRUPA ÜRETİMİ “BARTMANN/BELLARMINE” STONEWARE KAPLAR: CADI ŞİŞESİ VEYA MODERN AMPHORA
  Pages 376 - 405
  Ebru Fatma FINDIK