About

E-Scala dergisi Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan uluslararası hakemli bir elektronik dergidir. Yayın dili Türkçe veya İngilizcedir.

Dergi; Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı alanlarındaki özgün kuramsal yazılar, özgün araştırma yazıları, derlemeler, proje/tasarım uygulamalarına yönelik yazılar ve meslek alanlarına yönelik güncel tartışma metinleri üzerine odaklanmaktadır. Ancak bu alanlar kesişiminde ilişkili diğer bilim alanlarına (Sosyoloji, Tarih, Sanat, Antropoloji, Botanik vd.) ait çalışmalar da dergi kapsamına uygunluk şartı ile kabul edilir.