Journal Boards

Yayın Sahibi

Kırklareli Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi adına
Prof. Dr. Nadide SEÇKİN

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz ATEŞ

Editör Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÖZYETGİN ALTUN
Dr. Öğr. Üyesi Özlem ERDOĞAN

Alan Editörleri

Doç. Dr. Fürüzan ASLAN - Peyzaj Mimarlığı Alan Editörü
Doç. Dr. H. Meltem GÜNDOĞDU - Şehir ve Bölge Planlama Alan Editörü
Dr. Öğr. Üyesi Gökben PALA AZSÖZ - Mimarlık Alan Editörü
Dr. Öğr. Üyesi Ali MÜLAYİM - İç Mimarlık Alan Editörü

Sekreterya

Arş. Gör. Nehar BÜYÜKBAYRAKTAR

Dizgi Sorumlusu

Öğr. Gör. Burcu Ülker
Arş. Gör. Engin KABATAŞ

Grafik Tasarım Sorumlusu

Arş. Gör. Mete Korhan ÖZKÖK
Arş. Gör. Büşra BEĞEN

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Nadide SEÇKİN
Prof. Dr. İkbal ÇETİNER
Prof. Dr. Yasemin ALKIŞER BREGGER
Doç. Dr. Ezgi TOK
Doç. Dr. Fürüzan ASLAN
Doç. Dr. H. Meltem GÜNDOĞDU
Doç. Dr. Serkan SINMAZ
Doç. Dr. Timur KAPROL
Dr. Öğr. Üyesi Ali MÜLAYİM
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÖZYETGİN ALTUN
Dr. Öğr. Üyesi Burak ÖZŞAHİN
Dr. Öğr. Üyesi Gökben PALA AZSÖZ
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan UMAROĞULLARI
Dr. Öğr. Üyesi Gülcan YELER
Dr. Öğr. Üyesi Oğuz ATEŞ
Dr. Öğr. Üyesi Özlem ERDOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Soner YELER

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Fatma Ünsal
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Prof. Dr. Hürriyet Gülsün ÖĞDÜL
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Prof. Dr. Murat ÖZYAVUZ
Namık Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. Nadide SEÇKİN
Kırklareli Üniversitesi

Prof. Dr. Rüya YILMAZ
Namık Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. Yasemin ALKIŞER BREGGER
Kırklareli Üniversitesi

Doç. Dr. Serkan SINMAZ
Kırklareli Üniversitesi

Doç. Dr. Fürüzan ASLAN
Kırklareli Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ali MÜLAYİM
Kırklareli Üniversitesi