Yazarlar için Bilgiler

Yazarlar İçin Önemli Bilgiler

Makale dosyasının yüklenebilmesi için telif sözleşmesinin doldurularak ve imzalanarak PDF biçiminde makale dosyası ile birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Telif sözleşmesi (boş taslak) makale dosyasının sisteme yüklemesi sürecinde dosyalar aşamasında (word biçiminde) indirilebilmektedir.

Dergi yazım kurallarına dikkat edilmeden yüklenen makaleler değerlendirilmeyecektir (Kaynakça ve metin içerisindeki atıfların APA stilinde oluşturulmuş olması makale kabul sürecinde oldukça önemlidir). Dergi yazım formatına buradan ulaşılabilir.

İntihal Raporu: Dergi editörlüğü tarafından 15.04.2022 tarihinde alınan karar gereğince dergimize gönderilen çalışmalardan İntihal/Benzerlik Raporu istenmekte ve intihal/benzerlik oranı (kaynakça hariç) en fazla %20, tek bir kaynaktan ise en fazla %5 olarak belirlenmiştir.

Etik Kurul Onay Belgesi: TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri’nde 2020 yılı için yapmış olduğu değişiklik üzerine makaleler için “Etik Kurul Onayı” talep edilmektedir. Dergimize yüklenen ve etik kurul onayı gerektiren tüm makalelerin etik kurul raporu eklemesi gerekmektedir.