Aim & Scope

Scala kelimesi latince “merdiven, ardışıklık, sıralama” anlamlarına gelmektedir. Bu bakımdan E-Scala dergisi (E/ Environment, S/Space, C/City, A/Architecture, L/Landscape, A/Art) içeriğini oluşturan Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı ve İç Mimarlık Anabilim dalları odağında bilimsel bilgi üretimi için bir zemin, bilginin dolaşım ve akışını geleceğe aktarmayı hedefleyen bir araç niteliği taşımayı amaçlamaktadır.

Dergi; Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı ve İç Mimarlık alanlarındaki özgün kuramsal yazılar, özgün araştırma yazıları, derlemeler, proje/tasarım uygulamalarına yönelik yazılar ve meslek alanlarına yönelik güncel tartışma metinleri üzerine odaklanmaktadır. Ancak bu alanlar kesişiminde ilişkili diğer bilim alanlarına (Sosyoloji, Tarih, Sanat, Arkeoloji, Antropoloji, Ekoloji, Botanik vd.) ait çalışmalar da dergi kapsamına uygunluk şartı ile kabul edilir.