Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Values in children’s stories in the Turkish children’s journal Gürbüz

Year 2021, Volume 6, Issue 2, 180 - 200, 30.09.2021

Abstract

Order in public life can’t be achieved only by obeying laws. Members of society need the unifying power of common values. The importance of education in the establishment of common values is undeniable. Children’s literature makes major contributions to the acquisition of values in children’s education. Fairy tales and stories are among the key literary genres of children’s literature. The purpose of this study was to analyse the values addressed in children’s stories in the editions of the Turkish Children’s Magazine Gürbüz (Turkish title: Gürbüz Türk Çocuğu Dergisi) published between 1928 and 1930. To this end, it used a qualitative descriptive research design. According to the results of the analysis of the stories, the most commonly addressed value is love and the least commonly addressed value is peace. The analysis results also showed that the values of saving, aesthetics, and leadership are included in the stories to a great extent, while the values empathy, tolerance, and humility are included to a lesser extent.

References

 • Akpınar, A. (2015). Yağmur dergisindeki hikâyelerde değerler eğitimi: 2004-2014. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Akyol, T. (2012). Resimli çocuk kitaplarında yer alan değerlerin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Balcı, A. (2003). Bir okuma materyali olarak çocuk dergileri ve çocuklara rehber. TÜBAR, XIII (Bahar), 319-349.
 • Bayraktar, L. (2014). Felsefe ile. Ankara: Aktif Düşünce.
 • Bilgen, S. (2019). Değerler eğitimi açısından Kutadgu Bilig. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum.
 • Bulut, S.(2011). Atasözlerinin değerler eğitimindeki yeri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Dilek, A. (2017). Feridun Oral’ın resimli hikâye kitaplarındaki değerlerin incelenmesi, Değerler Eğitimi Dergisi, 15(33), 61-86.
 • Dirican, R., & Dağlıoğlu, H. E. (2014). 3-6 yaş grubu çocuklarına yönelik yayımlanan resimli hikaye kitaplarının bazı temel değerler açısından incelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education, 3(2), 44-69.
 • Elo, S., & Kynagas, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing, 62(1), 107-115.
 • Gezmen, B. (2019). Bir eğitim aracı olarak çocuk dergileri: Mavi Kırlangıç çocuk dergisi. Erciyes İletişim Dergisi, 6 (1), 59-80.
 • Gürsoy, K. (2007). Bir evrensel projemiz var mı?. İstanbul: Etkileşim.
 • Kasapoğlu, H. (2013) Okulda değerler eğitimi ve hikâyeler. Milli Eğitim Dergisi, 198, 97-109
 • Kaynak, L. (2012). Değerler eğitimi bağlamında Sevinç Çokum’un hikâyelerinin analizi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Kumbasar, E. (2011). Muzaffer İzgü’nün romanlarının değerler eğitimi açısından incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma, desen ve uygulama için bir rehber. Ankara: Nobel.
 • Senek, S. (2018). Aytül Akal’ın masallarının değerler eğitimi açısından incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi, Eğtim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • Türk Dil Kurumu (2021). Güncel Türkçe sözlük, https://sozluk.gov.tr/
 • Topbaş, A. (2015). Sema Maraşlı’nın masallarının değerler eğitimi açısından incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Toz, H. (2013). Çocuk edebiyatı tarihi. Ö. Yılar ve L. Turan (Editörler), Eğitim fakülteleri için çocuk edebiyatı, Ankara: Pegem.
 • Ulusoy, K. (2010). Değer eğitimi: davranışçı ve yapılandırmacı yaklaşıma göre hazırlanan tarih programlarında değer aktarımı, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (1), 32-51 .
 • Yardımcıel, F. (2015). Bir çocuk edebiyatı yazarı olarak Aysel Gürmen’in eserleri üzerinde ilettiği değerler bakımından incelemeler. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Yeniay, S. (2019), Behiç Ak’ın hikâyelerinin değerler eğitimi açısından incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. İstanbul: Seçkin.

Gürbüz Türk Çocuğu Dergisinde Yer Alan Çocuk Hikayelerinde Değerler

Year 2021, Volume 6, Issue 2, 180 - 200, 30.09.2021

Abstract

Toplumsal yaşamda düzen sadece yasalara uymakla sağlanamaz. Toplumda yaşayan bireylerin ortak değerlerin birleştirici gücüne ihtiyaçları vardır. Ortak değerlerin oluşturulmasında eğitimin önemi yadsınamaz bir gerçektir. Çocuk eğitiminde değerlerin kazandırılmasında çocuk edebiyatının büyük katkıları bulunmaktadır. Masallar ve hikâyeler çocuk edebiyatının en önemli edebi türlerindendir. Gürbüz Türk Çocuğu Dergisi’nin 1928-1930 yılları arasında basılmış sayılarındaki çocuk hikâyelerini değerler açısından incelemeyi amaçlayan bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden betimsel model kullanılmıştır. Hikâyelerin incelenmesi sonucunda elde edilen bulgulara göre, bu hikâyelerde en fazla sevgi, en az ise barış değerine yer verildiği görülmektedir. Bunun yanı sıra tasarruf, estetik ve liderlik değerlerine yüksek oranda, empati, hoşgörü ve tevazu değerlerine ise düşük oranda yer verildiği tespit edilmiştir.

References

 • Akpınar, A. (2015). Yağmur dergisindeki hikâyelerde değerler eğitimi: 2004-2014. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Akyol, T. (2012). Resimli çocuk kitaplarında yer alan değerlerin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Balcı, A. (2003). Bir okuma materyali olarak çocuk dergileri ve çocuklara rehber. TÜBAR, XIII (Bahar), 319-349.
 • Bayraktar, L. (2014). Felsefe ile. Ankara: Aktif Düşünce.
 • Bilgen, S. (2019). Değerler eğitimi açısından Kutadgu Bilig. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum.
 • Bulut, S.(2011). Atasözlerinin değerler eğitimindeki yeri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Dilek, A. (2017). Feridun Oral’ın resimli hikâye kitaplarındaki değerlerin incelenmesi, Değerler Eğitimi Dergisi, 15(33), 61-86.
 • Dirican, R., & Dağlıoğlu, H. E. (2014). 3-6 yaş grubu çocuklarına yönelik yayımlanan resimli hikaye kitaplarının bazı temel değerler açısından incelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education, 3(2), 44-69.
 • Elo, S., & Kynagas, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing, 62(1), 107-115.
 • Gezmen, B. (2019). Bir eğitim aracı olarak çocuk dergileri: Mavi Kırlangıç çocuk dergisi. Erciyes İletişim Dergisi, 6 (1), 59-80.
 • Gürsoy, K. (2007). Bir evrensel projemiz var mı?. İstanbul: Etkileşim.
 • Kasapoğlu, H. (2013) Okulda değerler eğitimi ve hikâyeler. Milli Eğitim Dergisi, 198, 97-109
 • Kaynak, L. (2012). Değerler eğitimi bağlamında Sevinç Çokum’un hikâyelerinin analizi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Kumbasar, E. (2011). Muzaffer İzgü’nün romanlarının değerler eğitimi açısından incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma, desen ve uygulama için bir rehber. Ankara: Nobel.
 • Senek, S. (2018). Aytül Akal’ın masallarının değerler eğitimi açısından incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi, Eğtim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • Türk Dil Kurumu (2021). Güncel Türkçe sözlük, https://sozluk.gov.tr/
 • Topbaş, A. (2015). Sema Maraşlı’nın masallarının değerler eğitimi açısından incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Toz, H. (2013). Çocuk edebiyatı tarihi. Ö. Yılar ve L. Turan (Editörler), Eğitim fakülteleri için çocuk edebiyatı, Ankara: Pegem.
 • Ulusoy, K. (2010). Değer eğitimi: davranışçı ve yapılandırmacı yaklaşıma göre hazırlanan tarih programlarında değer aktarımı, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (1), 32-51 .
 • Yardımcıel, F. (2015). Bir çocuk edebiyatı yazarı olarak Aysel Gürmen’in eserleri üzerinde ilettiği değerler bakımından incelemeler. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Yeniay, S. (2019), Behiç Ak’ın hikâyelerinin değerler eğitimi açısından incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. İstanbul: Seçkin.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Yayınlanan Makaleler
Authors

Meryem ÇELİK (Primary Author)
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-5724-8109
Türkiye


Rabia DİRİCAN
GAZI UNIVERSITY, GAZİ FACULTY OF EDUCATION
0000-0002-3851-5726
Türkiye

Publication Date September 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 6, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { estudamegitim958198, journal = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi}, issn = {2548-0375}, eissn = {2548-0375}, address = {ESOGÜ}, publisher = {Eskişehir Osmangazi University}, year = {2021}, volume = {6}, number = {2}, pages = {180 - 200}, title = {Gürbüz Türk Çocuğu Dergisinde Yer Alan Çocuk Hikayelerinde Değerler}, key = {cite}, author = {Çelik, Meryem and Dirican, Rabia} }
APA Çelik, M. & Dirican, R. (2021). Gürbüz Türk Çocuğu Dergisinde Yer Alan Çocuk Hikayelerinde Değerler . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi , 6 (2) , 180-200 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/estudamegitim/issue/65623/958198
MLA Çelik, M. , Dirican, R. "Gürbüz Türk Çocuğu Dergisinde Yer Alan Çocuk Hikayelerinde Değerler" . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi 6 (2021 ): 180-200 <https://dergipark.org.tr/en/pub/estudamegitim/issue/65623/958198>
Chicago Çelik, M. , Dirican, R. "Gürbüz Türk Çocuğu Dergisinde Yer Alan Çocuk Hikayelerinde Değerler". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi 6 (2021 ): 180-200
RIS TY - JOUR T1 - Gürbüz Türk Çocuğu Dergisinde Yer Alan Çocuk Hikayelerinde Değerler AU - Meryem Çelik , Rabia Dirican Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 180 EP - 200 VL - 6 IS - 2 SN - 2548-0375-2548-0375 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Journal of Education in Eskisehir Osmangazi University Turkic World Apply and Research Center Gürbüz Türk Çocuğu Dergisinde Yer Alan Çocuk Hikayelerinde Değerler %A Meryem Çelik , Rabia Dirican %T Gürbüz Türk Çocuğu Dergisinde Yer Alan Çocuk Hikayelerinde Değerler %D 2021 %J Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi %P 2548-0375-2548-0375 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Çelik, Meryem , Dirican, Rabia . "Gürbüz Türk Çocuğu Dergisinde Yer Alan Çocuk Hikayelerinde Değerler". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi 6 / 2 (September 2021): 180-200 .
AMA Çelik M. , Dirican R. Gürbüz Türk Çocuğu Dergisinde Yer Alan Çocuk Hikayelerinde Değerler. ESTUDAM Journal of Education. 2021; 6(2): 180-200.
Vancouver Çelik M. , Dirican R. Gürbüz Türk Çocuğu Dergisinde Yer Alan Çocuk Hikayelerinde Değerler. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi. 2021; 6(2): 180-200.
IEEE M. Çelik and R. Dirican , "Gürbüz Türk Çocuğu Dergisinde Yer Alan Çocuk Hikayelerinde Değerler", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi, vol. 6, no. 2, pp. 180-200, Sep. 2021

ISSN: 2548-0375