Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2651-267X | Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Gaziantep University | http://iibfdergi.gantep.edu.tr


 15153                          15152                              15155

Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi yılda iki kez (Mayıs ve Kasım) yayınlanan uluslararası, hakemli, akademik bir dergidir.

Dergimiz bilginin serbest dolaşımı ve yaygınlaştırılması için çalışan açık erişimli bir dergidir.

Dergimiz makale sunumlarını memnuniyetle karşılamakta ve hiçbir aşamada herhangi bir yayın ücreti talep etmemektedir.

Dergiye yüklenen makaleler iThenticate intihal programında taranmakta ve benzerlik oranı %20'yi aşan çalışmalar hakem sürecine dahil edilmeden RED edilmektedir.

Makaleler en az iki hakem tarafından kör hakemlik uygulamasıyla değerlendirilmektedir.

Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 2651-267X | Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Gaziantep University | http://iibfdergi.gantep.edu.tr
Cover Image


 15153                          15152                              15155

Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi yılda iki kez (Mayıs ve Kasım) yayınlanan uluslararası, hakemli, akademik bir dergidir.

Dergimiz bilginin serbest dolaşımı ve yaygınlaştırılması için çalışan açık erişimli bir dergidir.

Dergimiz makale sunumlarını memnuniyetle karşılamakta ve hiçbir aşamada herhangi bir yayın ücreti talep etmemektedir.

Dergiye yüklenen makaleler iThenticate intihal programında taranmakta ve benzerlik oranı %20'yi aşan çalışmalar hakem sürecine dahil edilmeden RED edilmektedir.

Makaleler en az iki hakem tarafından kör hakemlik uygulamasıyla değerlendirilmektedir.

15152

Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.