e-ISSN: 2667-7512
Founded: 2013
Period: Quarterly
Publisher: Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Derneği
Cover Image
       

Gümrük ve Ticaret Dergisi, sosyal ve beşeri bilimler temel alanında hem akademik hem uygulamaya dayalı dış ticaret ağırlıklı konuların tartışıldığı periyodik hakemli bir bilimsel yayın olma amacını taşımaktadır. Yayın kapsamına; genel ekonomi, dış ticaret (iç-dış ticaret), ihracat ve ithalat kapsamındaki konular, konuyla bağlantılı hukuki meseleler, vergileme, finans ve muhasebesel işlemler, uluslararası ilişkiler ve kamu yönetimi gibi spesifik alanlar girmektedir.

Dergimiz ULAKBİM tarafından izlenmekte, ASOSINDEX ve SOBİAD tarafından taranmaktadır"