Harran University Journal of Engineering
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 2528-8733 | Period Tri-annual | Founded: 2016 | Publisher Harran University |


Dergimiz Google Scholar veritabanlarında taranmaktadır.


Yayın hayatına 2016 yılında başlayan Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 2019 yılından itibaren yeni yazım formatına geçmiştir. Bu tarihten sonra yayınlanacak tüm makalelerde ORCID ID zorunlu olmuştur.

Harran University Journal of Engineering

e-ISSN 2528-8733 | Period Tri-annual | Founded: 2016 | Publisher Harran University |
Cover Image


Dergimiz Google Scholar veritabanlarında taranmaktadır.


Yayın hayatına 2016 yılında başlayan Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 2019 yılından itibaren yeni yazım formatına geçmiştir. Bu tarihten sonra yayınlanacak tüm makalelerde ORCID ID zorunlu olmuştur.

Volume 4 - Issue 2 - Aug 2019
 1. Diyarbakır İli İçin Uzun Dönemli Güneş Radyasyonunun Ekserji Analizi
  Pages 1 - 6
  Nesin İlgin beyazit, Hüsamettin Bulut, Fatih Ünal
 2. Kinoanın süt ürünlerinde kullanımı
  Pages 7 - 15
  Leyla EREN KARAHAN, Ali Mücahit KARAHAN, Mehmet KÖTEN, Pelin DÖLEK EKİNCİ
 3. Kısıt Programlama Yaklaşımıyla Güvenlik Personeli Çizelgeleme Probleminin Çözümü
  Pages 16 - 25
  Tamer Eren, Emir Hüseyin Özder, Hacı Mehmet Alakaş, Evrencan Özcan
 4. Şanlıurfa İli İçin İçme Suyu Kayıp ve Kaçaklarının Tespiti
  Pages 26 - 35
  Reşit Gerger, Adnan Aslan
 5. Asenkron Motorlarda Kırık Rotor Çubuk Arızasının Vibrasyon Sinyali ile Tespiti
  Pages 36 - 43
  Mehmet Kuş
 6. HARRAN OVASI’NDA TARLA TARIMI SIRASINDA KULLANILAN İKİ FARKLI SULAMA KAYNAĞININ KARŞILAŞTIRMALI EKONOMİK ANALİZİ
  Pages 44 - 49
  Hatice PARLAKÇI DOĞAN
 7. Balıklı Göl Yaya Yüzey Zemin Kaplamasında Kullanılan Urfa Taşının Kayma Direncinin Ölçülmesi
  Pages 50 - 58
  Ali Sarıışık, Ahmet Avcı
 8. Stevia Özü İlavesinin Çilek Aromalı Acidophilus-Bifidus Yoğurtların Bazı Fizikokimyasal ve Duyusal Özellikleri Üzerine Etkileri
  Pages 59 - 68
  Mehmet Şükrü Karakuş, H.Avni Kırmacı, A.Ferit Atasoy
 9. Hibrit Ateşböceği ve Parçacık Sürü Algoritmasının Kaotik Haritalar ile İyileştirilmesi
  Pages 69 - 78
  İbrahim Berkan Aydilek, Emin Tenekeci, İzzettin Hakan Karaçizmeli, Serkan Kaya, Abdülkadir Gümüşçü
 10. Removal of Nitrate from Aqueous Solutions by Batch Electrocoagulation Processes Using Al and Fe Plate Electrodes
  Pages 79 - 88
  BENAN YAZICI KARABULUT, AYŞE DİLEK ATASOY, MEHMET İRFAN YEŞİLNACAR
 11. Investigation of Alkaline Activator ratio on Geopolymer Concrete under Ambient Curing Regime
  Pages 89 - 100
  Hayder ALI, Nildem TAYŞİ
 12. Pichia pastoris SMD1168 Suşu Kullanılarak Rekombinant Ekspanzin Üretimi
  Pages 101 - 111
  Asliye Karaaslan, Hasan Vardin, Mehmet Karaaslan