Year 2016, Volume 14 , Issue 4, Pages 118 - 143 2016-10-15

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İŞ HAYATINA HAZIR BULUNUŞLUKLARININ BELİRLENMESİ

Ela OĞAN [1] , Yener OĞAN [2] , Ahmet KAMACI [3]


Bu çalışmanın amacı meslek yüksekokulu öğrencilerinin iş hayatına hazır bulunuşlukları ile ilgili görüşlerini ortaya koymaktır. Öğrencilerin öğrenim süresince edindikleri mesleki bilgiler ve aldıkları eğitim doğrultusunda kendilerini iş hayatına hazır hissedip-hissetmemeleri betimlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın evreni, Artvin Çoruh Üniversitesi’ne bağlı Meslek Yüksekokullarında öğrenimine devam eden öğrenciler oluşmaktadır. Evreni temsil eden 352 öğrenciye anket uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre, MYO öğrencilerinin sahip olmaları gereken mesleki bilgi ve beceriler doğrultusunda genel olarak mesleki bilgi ve becerileri edindikleri ortaya çıkmıştır. MYO öğrencilerinin mesleki bilgi ve becerilere sahip olmalarının demografik özellikleri açısından farklılık göstermediği ortaya çıkmıştır. Buna göre öğrencilerin genel olarak, sorumluluk sahibi oldukları, görev bilinci ile sorumluluklarını yerine getirdikleri, işbirliği içinde çalıştıkları, iletişim becerilerine sahip oldukları, dürüst, düzenli oldukları, olaylara farklı bakış açıları ile çözüm üretebildikleri, kişisel gelişimlerine önem verdikleri ortaya konmuştur. 

Mesleki Eğitim, Hazır Bulunuşluk, Meslek Yüksekokulu
  • Alkan, C. (1999). Türk Milli Eğitim Sisteminin Mesleki ve Teknik Eğitim Boyutu. 75 yılda eğitim. Türkiye İş Bankası, 223-237.
  • Alkan, C., Doğan, H., Sezgin, İ. (2001). Mesleki ve Teknik Eğitimin Esasları. Ankara: Alkım Yayınları.
  • Avcı, N. (2003). Yaşama Merhaba: Gelişimde 0-3 Yaş. İstanbul: Mopa.
  • Başar, A.B. (2005). “Muhasebe Mesleğinde Başarı İçin İstenilen Bilgi ve Beceriler İle Muhasebe Eğitiminin Değişen Yüzü”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (Sayı:13): Aralık, 59-68.
  • Başar, H. (1999). Sınıf Yönetimi. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
  • Başaran, İ. E. (1998). Eğitim Psikolojisi (5. Baskı). Ankara: Aydan Web Tesisleri.
  • Bloom, B. (1995). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme (2. Baskı). (Çeviren: Durmuş Ali Özçelik). Ankara: Milli.
Journal Section Issue
Authors

Author: Ela OĞAN

Author: Yener OĞAN

Author: Ahmet KAMACI

Dates

Publication Date : October 15, 2016

Bibtex @research article { iibfdkastamonu318432, journal = {Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-6012}, address = {}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {14}, pages = {118 - 143}, doi = {}, title = {MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İŞ HAYATINA HAZIR BULUNUŞLUKLARININ BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {Oğan, Ela and Oğan, Yener and Kamacı, Ahmet} }
APA Oğan, E , Oğan, Y , Kamacı, A . (2016). MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İŞ HAYATINA HAZIR BULUNUŞLUKLARININ BELİRLENMESİ . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 14 (4) , 118-143 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/29650/318432
MLA Oğan, E , Oğan, Y , Kamacı, A . "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İŞ HAYATINA HAZIR BULUNUŞLUKLARININ BELİRLENMESİ" . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 (2016 ): 118-143 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/29650/318432>
Chicago Oğan, E , Oğan, Y , Kamacı, A . "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İŞ HAYATINA HAZIR BULUNUŞLUKLARININ BELİRLENMESİ". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 (2016 ): 118-143
RIS TY - JOUR T1 - MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İŞ HAYATINA HAZIR BULUNUŞLUKLARININ BELİRLENMESİ AU - Ela Oğan , Yener Oğan , Ahmet Kamacı Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 118 EP - 143 VL - 14 IS - 4 SN - -2147-6012 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İŞ HAYATINA HAZIR BULUNUŞLUKLARININ BELİRLENMESİ %A Ela Oğan , Yener Oğan , Ahmet Kamacı %T MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İŞ HAYATINA HAZIR BULUNUŞLUKLARININ BELİRLENMESİ %D 2016 %J Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P -2147-6012 %V 14 %N 4 %R %U
ISNAD Oğan, Ela , Oğan, Yener , Kamacı, Ahmet . "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İŞ HAYATINA HAZIR BULUNUŞLUKLARININ BELİRLENMESİ". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 / 4 (October 2016): 118-143 .
AMA Oğan E , Oğan Y , Kamacı A . MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İŞ HAYATINA HAZIR BULUNUŞLUKLARININ BELİRLENMESİ. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 14(4): 118-143.
Vancouver Oğan E , Oğan Y , Kamacı A . MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İŞ HAYATINA HAZIR BULUNUŞLUKLARININ BELİRLENMESİ. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 14(4): 118-143.
IEEE E. Oğan , Y. Oğan and A. Kamacı , "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İŞ HAYATINA HAZIR BULUNUŞLUKLARININ BELİRLENMESİ", Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 14, no. 4, pp. 118-143, Oct. 2016