İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2147-804X | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher İlhan ÖZTÜRK |


Journal of Business and Economics Studies (JBES) is a peer-reviewed scientific journal. The journal aims to share original research articles on economics, business and other related fields, written in both Turkish and English with open access to the scientific world. JBES was published quarterly between 2013-2018 and began to published bi-annually (March and October) as of 2019.

JBES does not charge any submission or publication fees.

All submissions to the JBES undergo a fair, supportive and completely double-blind peer-review process.

JBES is indexing/abstracting in DOAJ, GENAMICS, GOOGLE-SCHOLAR, ISSN-PORTAL, INDEX-COPERNICUS, REPEC-IDEAS, SOBIAD  


İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi

e-ISSN 2147-804X | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher İlhan ÖZTÜRK |
Cover Image


Journal of Business and Economics Studies (JBES) is a peer-reviewed scientific journal. The journal aims to share original research articles on economics, business and other related fields, written in both Turkish and English with open access to the scientific world. JBES was published quarterly between 2013-2018 and began to published bi-annually (March and October) as of 2019.

JBES does not charge any submission or publication fees.

All submissions to the JBES undergo a fair, supportive and completely double-blind peer-review process.

JBES is indexing/abstracting in DOAJ, GENAMICS, GOOGLE-SCHOLAR, ISSN-PORTAL, INDEX-COPERNICUS, REPEC-IDEAS, SOBIAD  


Volume 8 - Issue 2 - Oct 26, 2020
 1. Pazarlama Kavramlarının Uygulanmasında Bilgisayar Tabanlı Simülasyon Kullanımına Yönelik Bir Araştırma
  Pages 1 - 10
  Taylan TUTKUNCA , Murat GULMEZ
 2. Çevrimiçi Alışveriş Yapan Tüketici Davranışlarına Yönelik Çevrimiçi Bir Araştırma
  Pages 11 - 27
  Arzu ŞEKER
 3. Covid-19 Salgınının Turizme Etkileri: Safranbolu Miras Kenti Örneği
  Pages 28 - 37
  Ashfak Ahmad KHAN
 4. Covid-19'un Turizm Sektöründe İstihdama Etkisi: İtalya, İspanya ve Türkiye Örnekleri
  Pages 38 - 49
  Sevgi IŞIK EROL
 5. Afet Lojistik Sorunları ve Temel Başarı Etkenleri: Bir Literatür Çalışması
  Pages 50 - 69
  Sinan ÇINAR , Hanifi Murat MUTLU
 6. Kayıt Dışı Ekonomi ve Terör Örgütleri Finansmanı İlişkisi
  Pages 70 - 80
  Cuma BOZKURT , Zühal TAŞPINAR BOZ
 7. Türkiye’de Hayvancılık Sektöründeki Sübvansiyonların Kırmızı Et İç Fiyatına Etkisi
  Pages 81 - 94
  Emre YILMAZ , Ercan YAŞAR
 8. İnsani Gelişme Raporuna Göre Gelişmiş Ekonomiler İçerisinde Yer Alan (Rusya, Slovenya ve Malta) Ülke İncelemeleri
  Pages 95 - 114
  Ercan KILINÇ
 9. DÖVİZ KURU VE İTHALAT FİYATLARININ TÜKETİCİ FİYATLARI ÜZERİNDEKİ GEÇİŞ ETKİSİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 115 - 125
  Gizem BAŞ , Mehmet KARA
 10. Konut Tercihinde Cinsiyet Etkili Mi? Davramışsal İktisat ve Rasyonelite Paradoksu
  Pages 126 - 145
  Şerafettin KELEŞ , Oğuzhan Caner ATABEYLİ
 11. Büyümenin Savunma Esnekliğinin Tahmin Edilmesi: Bölgelerarası Bir Analiz
  Pages 146 - 160
  Mert TOPCU , Kübranur KARLIDAĞ