Aim

İş ve İnsan Dergisinin temel amacı, iş yaşantısında insan davranışını anlamak ve insan kaynağından en üst düzeyde yararlanmak üzere örgütsel davranış ve insan kaynakları yönetimi alanında öne sürülen kuramlar ile uygulamalar arasında bağ kurarak yapılmış çalışmaları okuyucularla paylaşmaktır.

Scope

İş ve İnsan Dergisi, iş ve insanın söz konusu olduğu örgütsel davranışın ve insan kaynakları yönetiminin her alanında görgül veya kuramsal çalışmaları yayınlamayı hedeflemektedir. Dergi örgütsel davranış ve insan kaynakları yönetimi alanında yer alan ve birey, grup ve örgüt düzeyinde her konuyla ilgili çalışmalara yer vermektedir.

Derginin kapsadığı konulara örnek olarak aşağıda düzeylere göre konulara değinilmiştir.

  • Birey düzeyinde; kişilik, algı, tutum, değerler, motivasyon, stres, duygular ve bağlılık gibi konular
  • Grup düzeyinde; grup yapısı ve büyüklüğü, liderlik, güç, etkileme ve politik davranışlar gibi konular
  • Örgüt düzeyinde; değişim ve insan kaynakları yönetimi ve uygulamaları gibi konular
  • Düzeyler arası; performans, iş doyumu, devamsızlık, işten ayrılma, işgücü çeşitliliği, kariyer, iş-yaşam dengesi, örgüt kültürü ve iklimi gibi konular.