Journal of Human and Work
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2148-967X | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi |


organizational behaviour journal 

Journal of Human and Work

e-ISSN 2148-967X | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi |
Cover Image


organizational behaviour journal 

Volume 7 - Issue 1 - Apr 17, 2020
 1. The effect of psychological needs on task performance with the mediating role of work engagement: A sample from a public organization in Kosovo
  Pages 1 - 11
  Sejdi HOXHA , Fatih ÇETİN
 2. Workplace Fun: A Management Tool for Employee Engagement?
  Pages 13 - 22
  Elif BİLGİNOĞLU , Uğur YOZGAT
 3. Kariyer Hedef Tutarsızlık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 23 - 32
  Faruk Caner YAM , Serdar ALKIN , Yaşar BARUT
 4. Algılanan Gelecekteki İstihdam Edilebilirlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması
  Pages 33 - 47
  Serdar ALKIN , Ozan KORKMAZ , Seher BALCI ÇELİK
 5. Arabulucuk Yetkinliği Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
  Pages 49 - 57
  İbrahim Sani MERT , A. Mohammed ABUBAKAR
 6. Yüksek Performanslı İnsan Kaynakları Uygulamaları Hizmet Odaklı Örgütsel Vatandaşlık Davranışını Nasıl Etkiler? İş Tutumlarının Aracılık Rolü
  Pages 59 - 76
  Mert GÜRLEK
 7. İşyerinde Yalnızlığı Etkileyen Örgütsel Güven Unsurlarının Cinsiyete Göre Değişimi: Havalimanı Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
  Pages 77 - 88
  Mehmet ÖZMEN
 8. Çalışma Mutluluğu Düzeyi ve Algısı: Özel Sektör Avukatları Üzerine Bir Araştırma
  Pages 89 - 104
  Nuray TURAN
 9. Kalıp yargıların girişimcilik niyetine etkisi
  Pages 105 - 118
  Yaprak KALAFATOĞLU
 10. Öğretmenlerin Algıladıkları Örgütsel Desteğin Örgütsel Sonuçları Üzerindeki Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması
  Pages 119 - 135
  Gamze KASALAK
 11. Tersine Mentorluk Üzerine Bir Değerlendirme: The Intern (Stajyer) Filmi Örneği
  Pages 137 - 146
  Samet ÖZDEMİR , Kadir ARDIÇ
 12. Kültürel Zekâ: Tanımsal, Yapısal ve İlişkisel Bir İnceleme Çalışması
  Pages 147 - 169
  Selen DOĞAN , Şenay KARAKUŞ UYSAL
Indexes and Platforms
Editör asistanı

13.07.2020 tarihinden itibaren Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Çelebi dergi editör asistanı olarak görevlendirilmiştir. Kendisine görevinde başarılar dileriz!

Platform Değişikliği

Sayın Yazarlar, DergiPark tarafından dergi platformu yenilenme çalışmaları dolayısıyla makale gönderilerinizi 20 Temmuz 2020 tarihinden sonra, yeni platform üzerinden yapmanızı rica ederiz. Editör

Editör Değişikliği

İş ve İnsan Dergisi editörlük görevini 01 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Prof. Dr. Fatih Çetin yürütmeye başlamıştır. Kendisine bu görevinde başarılar dileriz.

Dergi Atıf Durumu

İş ve İnsan Dergisi'nde yayımlanmış makalelere yapılan atıfları Google Scholar'da görmek için tıklayınız.