e-ISSN: 2148-967X
Founded: 2014
Period: Biannually
Publisher: Faruk ŞAHİN
Cover Image
       

The Journal of Human and Work is an academic and peer-reviewed journal that aims to publish empirical or theoretical studies in all areas of organizational behavior where business and human are at stake. The journal includes studies on every subject in the field of organizational behavior at the individual, group and organizational level.

The journal is published electronically twice a year, in April and October.

No fee is charged for any process in the journal.

Indexes / Databases:
ULAKBİM TR Index Social and Humanities Database
EBSCOhost -
ERIH PLUS - The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences
SSRN - The Social Science Research Network
DOAJ - Directory of Open Access Journals
EZB - Electronic Journals Library

Teşekkür

İş ve İnsan Dergisi Editör Yardımcılığı görevini başarıyla yürütmüş olan Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Çelebi'ye çabası ve desteği için teşekkür ederiz.

Dergi Atıf Durumu

İş ve İnsan Dergisi'nde yayımlanmış makalelere yapılan atıfları Google Scholar'da görmek için tıklayınız.

Editör Değişikliği

İş ve İnsan Dergisi Editörlük görevini 06 Ağustos 2021 tarihinden itibaren Doç. Dr. Onur Köksal yürütmeye başlamıştır. Kendisine görevinde başarılar dileriz.

Teşekkür

İş ve İnsan Dergisi Editörlük görevini başarıyla yürütmüş olan Prof. Dr. Fatih Çetin'e çabası ve desteği için teşekkür ederiz.

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Fatmagül Karaçelebi 20.08.2021 tarihinden itibaren İş ve İnsan Dergisi Editör Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Kendisine görevinde başarılar dileriz.

 

 

                                                                          Creative Commons Lisansı


İş ve İnsan Dergisi (e-ISSN 2148-967X) Creative Commons Alıntı-LisansDevam 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.