Editor

Doç. Dr. Faruk Şahin, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Editorial Board

Prof. Dr. Abdülkadir Varoğlu, Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Türkiye Bilimler Akademisi - TÜBA

Prof. Dr. Akif Tabak, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Prof. Dr. A. Asuman Akdoğan, Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Fatma Küskü Akdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Harun Şeşen, Lefke Avrupa Üniversitesi

Prof. Dr. H. Canan Sümer, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. H. Nejat Basım, Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim Sani MERT, Antalya Bilim Üniversitesi

Prof. Dr. Mahmut Paksoy, İstanbul Kültür Üniversitesi

Prof. Dr. Selen Doğan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Prof. Dr. Ünsal Sığrı, Başkent Üniversitesi

Doç. Dr. A. Ender Altunoğlu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Aykut Göksel, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Aysun Kanbur, Kastamonu Üniversitesi

Doç. Dr. Bora Yıldız, İstanbul Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Derya Atlay Işık, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Engin Kanbur, Kastamonu Üniversitesi

Doç. Dr. Fatih Çetin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Doç. Dr. Hakkı Aktaş, İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. İdil Işık, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Doç. Dr. Murat Güler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Doç. Dr. Onur Köksal, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hande Karadağ, MEF Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Şenay Karakuş Uysal, Aksaray Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Onur Akbulut, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. Bekir Eşitti, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Editorial Assistant

Arş. Gör. Büşra Tuncer, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi


Publication Board

Prof. Dr. Harun Uçak, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Kabak, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Fatih Çetin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Dergi Atıf Durumu

İş ve İnsan Dergisi'nde yayımlanmış makalelere yapılan atıfları Google Scholar'da görmek için tıklayınız.