Aim

2015 yılında yayın kabulüne başlayan International Journal of Active Learning ulusal standartlarda yayın hayatına devam eden hakemli bir dergidir (2015-2019 yılları arasında uluslararası hakemli dergidir) . IJAL; eğitim bilimlerinin ve alan eğitiminin tüm alanlarında, aktif öğrenme ile ilgili sorunları inceleyen, bu sorunlara çözüm önerileri sunan ve mesleki gelişme/yenilikleri içeren çalışmaları dikkate almaktadır. Dergimiz, bu bağlamda yapılan karma, nicel veya nitel araştırmaları, en son literatürü kapsamlı biçimde değerlendiren meta-analiz çalışmaları, model önerileri ve benzeri özgün yazıları yayınlamaktadır. Araştırmaların ayrıca alanyazına orijinal ve yeni katkı sunmaları da dergimizin temel yayım kriteridir. ULAKBİLİM taraından 2018 yılında incelemeye alınmıştır.

Scope

    Aşağıda belirtilen konular derginin kapsamını oluşturmaktadır.

 Eğitim Bilimleri 
Alan eğitimi  bölümü 
•Eğitim Programları

•Eğitim yönetimi

•Eğitim teknolojisi

•Eğitimin Kültürel Temelleri

•Eğitim Yönetimi ve Politikası

•Eğitim Bilimleri

•Çok kültürlü eğitim

•Demokrasi eğitimi

•Demokratik vatandaşlık ve insan hakları eğitimi

•Düşünme eğitimi

•İlköğretimde program, öğrenme ve öğretim

•Okul öncesi eğitimde program, öğrenme ve öğretim

•Yüksek eğitimde program, öğrenme ve öğretim

•Öğretim tasarımı

•Öğretmen eğitimi

•Ölçme ve değerlendirme

· Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

•Fen Bilgisi Öğretmenliği

•Fizik Öğretmenliği

•Biyoloji Öğretmenliği

•Kimya Öğretmenliği

•Matematik Öğretmenliği

•Çevre eğitimi

•Felsefe eğitimi

•Görme Engelliler eğitimi

•Matematik eğitimi

•İşitme Engelliler eğitimi

•Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

•Psikoloji eğitimi

•Sosyal Bilgiler eğitimi

•Tarih Öğretmenliği

•Türkçe Öğretmenliği

•Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

•Okul Öncesi eğitimi

•Özel eğitim

•Coğrafya  eğitimi

•Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

•Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi

•Beden eğitimi

•Sanat eğitimi

•Yabancı dil eğitimi

•Yaşam boyu öğrenme

•Yetişkin eğitimi

· Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

•Fen Bilgisi Öğretmenliği

•Fizik Öğretmenliği

•Biyoloji Öğretmenliği

•Kimya Öğretmenliği

•Matematik Öğretmenliği

•Çevre eğitimi

•Felsefe eğitimi

•Görme Engelliler eğitimi

•Matematik eğitimi

•İşitme Engelliler eğitimi

•Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

•Psikoloji eğitimi

•Sosyal Bilgiler eğitimi

•Tarih Öğretmenliği

•Türkçe Öğretmenliği

•Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

•Okul Öncesi eğitimi

•Özel eğitim

•Coğrafya  eğitimi

•Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

•Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi

•Beden eğitimi

•Sanat eğitimi

•Yabancı dil eğitimi

•Yaşam boyu öğrenme