Journal Contacts

Journal Contact

Kürşat Çapraz
SAKARYA UNIVERSITY
intradersorg@gmail.com
+902642955173

Sakarya University Faculty of Political Sciences Serdivan, Sakarya, Turkey


Editor

Prof. Dr. Adriana BURLEA-SCHİOPOİU
University of Craiova
adriana_burlea@yahoo.com
0

Editor

Assoc. Prof. Dr. Hakan Murat ARSLAN
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
muratarslan@duzce.edu.tr
0

Editor

Asst. Prof. Dr. Liza ALİLİ SULEJMANİ
International Balkan University
liza.a.sulejmani@gmail.com
0

InTraders Uluslararası Ticaret Akademik Dergisi

Editör Kurulu

Prof. Dr. Adriana BURLEA-SCHIOPOIU
UNIVERSITY OF CRAIOVA
Romania

Doç. Dr. Hakan Murat ARSLAN
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

PhD Faculty Member, Liza ALILI SULEJMANI
INTERNATIONAL BALKAN UNIVERSITY
Macedonia

intradersorg@gmail.com

Creative Commons Lisansı
InTraders International Trade Academic Journal isimli yazarın InTraders International Trade Academic Journal başlıklı eseri bu Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.