Volume: 41 Issue: 2, 8/30/21

Year: 2021

Review

Research Article

Research Article

5. Oxford Faydacılık Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması

Research Article

6. Anne-Çocuk Çiftlerinin Değer Benzerliği: Orta Çocukluk Döneminde Bir İnceleme

Psikoloji Çalışmaları / Studies In Psychology / ISSN- 1304-4680