Dergi Hakkında

Journal of Education and Future – JEF (ISSN: 2146-8249), Nesibe Aydın Eğitim Kurumları tarafından, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kere yayımlanan hakemli bir eğitim dergisidir. 

JEF günümüzde her alandaki gelişmeler ışığında gelecekteki eğitimin niteliğinin artmasına ve bilgi üretimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda JEF'te eğitim bilimleri, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, lisans, lisansüstü eğitimin tüm alanları ile ilgili özgün araştırma ve uygulamalara dayalı akademik yazılar yayımlanmaktadır.

JEF'in ilk sayısından itibaren uluslararası standartlar ve disiplinlerarası bir yaklaşım temel alınmıştır. Bu nedenle dergide sadece İngilizce makaleler yayımlanmakta ve makalelerin Türkçe özetlerine yer verilmektedir. JEF her kurumdan ve her ulustan bilim insanları ile eğitimcilerin makale başvurularını kabul etmektedir. 

JEF, ESCI (Emerging Sources Science Index) ve TR Dizin tarafından taranmaktadır.

 
 

Eğitim ve Gelecek Dergisi’nde yayımlanması amacıyla başvurulan aday makale, Editörler Kurulu tarafından yayın ilkeleri doğrultusunda ön incelemeye alınır. Editörler Kurulu, dergide yayımlanabilecek nitelikte bulmadığı makaleleri hakemlere göndermeden iade kararı verme hakkına sahiptir. Ayrıca yazım kurallarına uymayan makaleler, düzeltilmek üzere yazara iade edilir.

Editörler Kurulu tarafından değerlendirme sürecinin başlatılması onaylanınca aday makale alan uzmanı olan 2 hakeme isimsiz olarak gönderilir ve hakemlerden 30 gün içinde aday makaleyi değerlendirmesi istenir. Aday makalenin değerlendirme sürecinin sonunda, hakem değerlendirme formları isimsiz olarak sorumlu yazara gönderilir. Hakemler tarafından düzeltme istenirse yazar en geç 15 gün içerisinde düzeltilen makaleyi ve düzeltme raporunu sisteme yükler. Düzeltilmiş olan makale, gerektiğinde değişiklik ya da düzeltme isteyen hakemlerce tekrar değerlendirilir.

Editörler Kurulu, hakem raporları ve/veya düzeltmelerde istenilenlere uyulup uyulmamasını dikkate alarak makalenin yayımlanıp yayımlanmamasına karar verir. Değerlendirme süreci biten makaleler, dergide yayımlanmak üzere sıraya alınır.

Last Update Time: 3/9/23, 3:17:12 PM
Gereken durumlarda baş editör ile iletişim kurmak için jef.editor@gmail.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.