Price Policy

No fee is charged from the author or institution under any name.

Journal of Education and Future (JEF) dergimizde makale başvuru süreci ya da yayımlama sürecinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

No fee is charged during the article application or publication process in JEF.

Gereken durumlarda baş editör ile iletişim kurmak için jef.editor@gmail.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.