Acceptance-Rejection Statistics

Acceptance-Rejection Statistics Time Statistics

Year Number of Accepted Articles Number of Rejected Articles Acceptance Ratio Rejection Ratio
2022 14 17 %45 %55
2023 9 17 %35 %65
2024 0 0 %0 %0
2025 0 0 %0 %0
2026 0 0 %0 %0
Gereken durumlarda baş editör ile iletişim kurmak için jef.editor@gmail.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.