Karaelmas Journal of Educational Sciences
Submission Date
Start: January 13, 2021
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2148-2888 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Bulent Ecevit University | http://ebd.beun.edu.tr/index.php/KEBD/index


Ocak 2021 tarihinden itibaren makale kabul ve yayın süreci Dergipark üzerinden yürütülmeye başlamıştır. Eski sayıların aktarımı devam ekte olup http://ebd.beun.edu.tr/ adresinden erişilebilir. 
2013 yılında yayın hayatına başlayan Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi (KEBD), yılda 2 kez (Haziran ve Aralık) olmak üzere elektronik ortamda yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.
Dergimize gönderilen çalışmalar temel yazım ve istatistik kontrolleri yapıldıktan sonra kör hakem sistemiyle bağımsız 2 hakem tarafından incelenmektedir. Yazarlar yayın kurulunun ve hakemlerin gerekli gördüğü düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür.
KEBD makale yayınlanması için herhangi bir ücret talep etmemektedir.
TR Dizin tarafından önerilen Araştırma ve Yayın Etiğine uygun süreç izlenmektedir. Etik kurul onay formunun süreç başlangıcında makale ile birlikte sisteme yüklenmesi gereklidir. Ayrıntılı bilgi için Etik İlkeler ve Yayın Politikası sayfasını inceleyebilirsiniz.

Karaelmas Journal of Educational Sciences

ISSN 2148-2888 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Bulent Ecevit University | http://ebd.beun.edu.tr/index.php/KEBD/index
Cover Image


Ocak 2021 tarihinden itibaren makale kabul ve yayın süreci Dergipark üzerinden yürütülmeye başlamıştır. Eski sayıların aktarımı devam ekte olup http://ebd.beun.edu.tr/ adresinden erişilebilir. 
2013 yılında yayın hayatına başlayan Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi (KEBD), yılda 2 kez (Haziran ve Aralık) olmak üzere elektronik ortamda yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.
Dergimize gönderilen çalışmalar temel yazım ve istatistik kontrolleri yapıldıktan sonra kör hakem sistemiyle bağımsız 2 hakem tarafından incelenmektedir. Yazarlar yayın kurulunun ve hakemlerin gerekli gördüğü düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür.
KEBD makale yayınlanması için herhangi bir ücret talep etmemektedir.
TR Dizin tarafından önerilen Araştırma ve Yayın Etiğine uygun süreç izlenmektedir. Etik kurul onay formunun süreç başlangıcında makale ile birlikte sisteme yüklenmesi gereklidir. Ayrıntılı bilgi için Etik İlkeler ve Yayın Politikası sayfasını inceleyebilirsiniz.

Submission Date
Start: January 13, 2021