Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

The Effect of Teaching Based on Mental Image Formation on Reading Comprehension Skills

Year 2020, Volume 28, Issue 1, 72 - 81, 31.01.2020
https://doi.org/10.24106/kefdergi.3425

Abstract

The aim of study is determine effect of taching based on mental image formation on reading comprehension skills of primary school third grade. The study was designed based on semi-experimental design with pre-test-post-test control group of quantitative research methods.The study's sample group consisted of 37 students who were selected from the students who were in the third grade of the state primary schools whose middle socio-economic level in Bayburt province center was in the fall term of 2017-2018 academic year and who were selected as experimental and control group.In this study, the data were collected through two reading comprehension tests consisting of informative and narrative texts developed by the researchers. In the study, it was concluded that there is no significant difference between the narrator and informative text post-test scores of the third grade students who receive or do not receive mentally image-based instruction.

References

 • Baldwin, M.P.H. (2013). An experimental ınvestigation of the effects of an ımagery strategy on vocabulary lear-ning and retention, Unpublished Doctoral Dissertation, University of Hawai, Manoa.
 • Boerma, I. E., Mol, S. E. & Jolles, J. (2016). Reading pictures for story comprehension requires mental imagery skills. Frontiers in psychology, 7, 1630. Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research methods in education. New York: Routledge.
 • Cramer, E. H. (1980). Mental ımagery, reading attitude and comprehension, Reading Improvement, 17(2), 135-139.
 • Elliott, J. (2007). Summarizing with drawings: A reading-comprehension strategy. Retrieved from http://www.nsta.org/publications/news/story.aspx?id=53158
 • Epçaçan, C. (2009). Okuduğunu anlama stratejilerine genel bir bakış, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (60), 207-223.
 • Finch, C. M. (1982). Fifth-grade below average and above average readers' use of mental ımagery in reading fami-liar and unfamiliar text, Paper presented at the 32nd National Reading Conference, Clearwater Beach, FL.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th ed.). New York, NY: McGraw–Hill.
 • Gunston-Parks, C. A. (1985). Effects of ımagery ability and text bound guided ımagery on comprehension by low readers, Unpublished Doctoral Dissertation, Arizona State University, USA.
 • Guttmann, J., Levin, J. R. & Pressley, G. M. (1977). Pictures, partial pictures, and young children's oral prose learning. Journal of Educational Psychology, 69, 473-480.
 • Jenkins, M. H. (2009). The effects of using mental ımagery as a comprehension strategy for middle school stu-dents reading science expository texts, Unpublished Doctoral Dissertation, University of Maryland, USA.
 • Joffe, V. C., Cain, K. & Maric, N. (2007). Comprehension problems ın children with specific language ımpair-ment: does mental ımagery training help?, İnternational Journal of Language ve Communication Disorders, 42 (6), 648-664.
 • Keskin, H. K., Ay, Ş. ve Akıllı, M. (2016). Zihinsel ımajlari resmetmenin okuduğunu anlamaya etkisi, Turkish Studies, 11 (3), 1475-1484.
 • Kocaarslan, M. (2015). Zihinsel ımaj oluşturma öğretiminin 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerile-rini geliştirmeye etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kulhavy, R. W. & Swenson, I. (1975). Imagery ınstructions and the comprehension of text. British Journal of Educational Psychology, 45, 47-51.
 • Oakhill,J.,& Patel, S. (1991). Can ımagery training help children who have comprehension problems? Journal of Research in Reading, 14(2), 106-115.
 • Radojevic, N. (2006). Exploring the use of effective learning strategies to ıncrease student’s reading compre-hension and test taking skills, Unpublished Master’s Dissertation, The Brock University, St. Catharines, Ontario.
 • Robson, C. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri (Çev. Ş. Çınkır, N. Demirkasımoğlu), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Rose, D. S., Parks, M., Androes, K. & McMahon, S. D. (2000). Imagery-based learning: ımproving elementary student’s reading comprehension with drama techniques. Journal of Educational Research, 94(1), 55-64.
 • Ruşen, M. (1995). Hızlı okuma, İstanbul: Alfa Yayıncılık.
 • Şengül, M. ve S. K. Yalçın (2004). Okuma ve anlama becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak hazırlanan bir model önerisi. Millî Eğitim Dergisi. 164(4),36-58.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2013). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yılmaz, M. (2008). Türkçede okuduğunu anlama becerilerini geliştirme yolları, Mustafa Kemal Üniversitesi Sos-yal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 131-139.

Zihinsel İmaj Oluşturmaya Dayalı Öğretimin Okuduğunu Anlama Becerisine Etkisi

Year 2020, Volume 28, Issue 1, 72 - 81, 31.01.2020
https://doi.org/10.24106/kefdergi.3425

Abstract

Bu çalışmanın amacı, zihinsel imaj oluşturmaya dayalı öğretimin ilkokul 3.sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerine etkisini belirlemektir. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden ön test-son test karşılaştırma gruplu yarı deneysel model temel alınarak desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, 2017-2018 öğretim yılı güz döneminde Bayburt ili merkezindeki sosyo-ekonomik düzeyi orta seviyede olan devlet ilkokullarının üçüncü sınıflarında öğrenim gören öğrencilerden seçilen, deney ve karşılaştırma grubu şeklinde atanan toplam 37 öğrenciden oluşmaktadır. Bu araştırmada veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen bilgilendirici ve öyküleyici metinlerden oluşan iki adet okuduğunu anlama testi aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmada, zihinsel imaj oluşturmaya dayalı öğretim alan ve almayan ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin hem öyküleyici hem de bilgilendirici metin son test puanları arasında anlamlı bir farkın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

References

 • Baldwin, M.P.H. (2013). An experimental ınvestigation of the effects of an ımagery strategy on vocabulary lear-ning and retention, Unpublished Doctoral Dissertation, University of Hawai, Manoa.
 • Boerma, I. E., Mol, S. E. & Jolles, J. (2016). Reading pictures for story comprehension requires mental imagery skills. Frontiers in psychology, 7, 1630. Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research methods in education. New York: Routledge.
 • Cramer, E. H. (1980). Mental ımagery, reading attitude and comprehension, Reading Improvement, 17(2), 135-139.
 • Elliott, J. (2007). Summarizing with drawings: A reading-comprehension strategy. Retrieved from http://www.nsta.org/publications/news/story.aspx?id=53158
 • Epçaçan, C. (2009). Okuduğunu anlama stratejilerine genel bir bakış, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (60), 207-223.
 • Finch, C. M. (1982). Fifth-grade below average and above average readers' use of mental ımagery in reading fami-liar and unfamiliar text, Paper presented at the 32nd National Reading Conference, Clearwater Beach, FL.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th ed.). New York, NY: McGraw–Hill.
 • Gunston-Parks, C. A. (1985). Effects of ımagery ability and text bound guided ımagery on comprehension by low readers, Unpublished Doctoral Dissertation, Arizona State University, USA.
 • Guttmann, J., Levin, J. R. & Pressley, G. M. (1977). Pictures, partial pictures, and young children's oral prose learning. Journal of Educational Psychology, 69, 473-480.
 • Jenkins, M. H. (2009). The effects of using mental ımagery as a comprehension strategy for middle school stu-dents reading science expository texts, Unpublished Doctoral Dissertation, University of Maryland, USA.
 • Joffe, V. C., Cain, K. & Maric, N. (2007). Comprehension problems ın children with specific language ımpair-ment: does mental ımagery training help?, İnternational Journal of Language ve Communication Disorders, 42 (6), 648-664.
 • Keskin, H. K., Ay, Ş. ve Akıllı, M. (2016). Zihinsel ımajlari resmetmenin okuduğunu anlamaya etkisi, Turkish Studies, 11 (3), 1475-1484.
 • Kocaarslan, M. (2015). Zihinsel ımaj oluşturma öğretiminin 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerile-rini geliştirmeye etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kulhavy, R. W. & Swenson, I. (1975). Imagery ınstructions and the comprehension of text. British Journal of Educational Psychology, 45, 47-51.
 • Oakhill,J.,& Patel, S. (1991). Can ımagery training help children who have comprehension problems? Journal of Research in Reading, 14(2), 106-115.
 • Radojevic, N. (2006). Exploring the use of effective learning strategies to ıncrease student’s reading compre-hension and test taking skills, Unpublished Master’s Dissertation, The Brock University, St. Catharines, Ontario.
 • Robson, C. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri (Çev. Ş. Çınkır, N. Demirkasımoğlu), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Rose, D. S., Parks, M., Androes, K. & McMahon, S. D. (2000). Imagery-based learning: ımproving elementary student’s reading comprehension with drama techniques. Journal of Educational Research, 94(1), 55-64.
 • Ruşen, M. (1995). Hızlı okuma, İstanbul: Alfa Yayıncılık.
 • Şengül, M. ve S. K. Yalçın (2004). Okuma ve anlama becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak hazırlanan bir model önerisi. Millî Eğitim Dergisi. 164(4),36-58.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2013). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yılmaz, M. (2008). Türkçede okuduğunu anlama becerilerini geliştirme yolları, Mustafa Kemal Üniversitesi Sos-yal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 131-139.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Research Article
Authors

Yusuf ERGEN This is me (Primary Author)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Celal BOYRAZ
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5668-5051
Türkiye


Onur BATMAZ
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Ceren ÇEVİK KANSU
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date January 31, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 28, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { kefdergi678913, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2020}, volume = {28}, pages = {72 - 81}, doi = {10.24106/kefdergi.3425}, title = {Zihinsel İmaj Oluşturmaya Dayalı Öğretimin Okuduğunu Anlama Becerisine Etkisi}, key = {cite}, author = {Ergen, Yusuf and Boyraz, Celal and Batmaz, Onur and Çevik Kansu, Ceren} }
APA Ergen, Y. , Boyraz, C. , Batmaz, O. & Çevik Kansu, C. (2020). Zihinsel İmaj Oluşturmaya Dayalı Öğretimin Okuduğunu Anlama Becerisine Etkisi . Kastamonu Eğitim Dergisi , 28 (1) , 72-81 . DOI: 10.24106/kefdergi.3425
MLA Ergen, Y. , Boyraz, C. , Batmaz, O. , Çevik Kansu, C. "Zihinsel İmaj Oluşturmaya Dayalı Öğretimin Okuduğunu Anlama Becerisine Etkisi" . Kastamonu Eğitim Dergisi 28 (2020 ): 72-81 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/52233/678913>
Chicago Ergen, Y. , Boyraz, C. , Batmaz, O. , Çevik Kansu, C. "Zihinsel İmaj Oluşturmaya Dayalı Öğretimin Okuduğunu Anlama Becerisine Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 28 (2020 ): 72-81
RIS TY - JOUR T1 - Zihinsel İmaj Oluşturmaya Dayalı Öğretimin Okuduğunu Anlama Becerisine Etkisi AU - Yusuf Ergen , Celal Boyraz , Onur Batmaz , Ceren Çevik Kansu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.3425 DO - 10.24106/kefdergi.3425 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 72 EP - 81 VL - 28 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.3425 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.3425 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Zihinsel İmaj Oluşturmaya Dayalı Öğretimin Okuduğunu Anlama Becerisine Etkisi %A Yusuf Ergen , Celal Boyraz , Onur Batmaz , Ceren Çevik Kansu %T Zihinsel İmaj Oluşturmaya Dayalı Öğretimin Okuduğunu Anlama Becerisine Etkisi %D 2020 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 28 %N 1 %R doi: 10.24106/kefdergi.3425 %U 10.24106/kefdergi.3425
ISNAD Ergen, Yusuf , Boyraz, Celal , Batmaz, Onur , Çevik Kansu, Ceren . "Zihinsel İmaj Oluşturmaya Dayalı Öğretimin Okuduğunu Anlama Becerisine Etkisi". Kastamonu Eğitim Dergisi 28 / 1 (January 2020): 72-81 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.3425
AMA Ergen Y. , Boyraz C. , Batmaz O. , Çevik Kansu C. Zihinsel İmaj Oluşturmaya Dayalı Öğretimin Okuduğunu Anlama Becerisine Etkisi. Kastamonu Education Journal. 2020; 28(1): 72-81.
Vancouver Ergen Y. , Boyraz C. , Batmaz O. , Çevik Kansu C. Zihinsel İmaj Oluşturmaya Dayalı Öğretimin Okuduğunu Anlama Becerisine Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2020; 28(1): 72-81.
IEEE Y. Ergen , C. Boyraz , O. Batmaz and C. Çevik Kansu , "Zihinsel İmaj Oluşturmaya Dayalı Öğretimin Okuduğunu Anlama Becerisine Etkisi", Kastamonu Eğitim Dergisi, vol. 28, no. 1, pp. 72-81, Jan. 2020, doi:10.24106/kefdergi.3425

10037