Kilitbahir
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2687-2692 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Çanakkale Onsekiz Mart University |


2012 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi adıyla yayın hayatına başlayan Kilitbahir, 18 Mart ve 18 Eylül tarihlerinde yılda iki sayı olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan ulusal akademik bir dergidir (Makale Kabul Tarihleri: 18 Mart tarihli sayı için 01 Ekim - 28 Ocak; 18 Eylül tarihli sayı için 01 Nisan - 28 Temmuz). Kilitbahir, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din Bilimleri/İlahiyat/Dil/Felsefe) makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Araştırma makalesi ve çeviri türlerinde yalnızca doktora derecesine sahip araştırmacıların ya da tez aşamasındaki doktora öğrencilerinin çalışmaları değerlendirmeye kabul edilmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği araştırılır. Telif Hakkı Bildirimi formunu word belgesi formatında yükleyebilirsiniz. 

Dergimize çalışmalarınızı göndermeden önce Yayım İlkeleri, Yayım Süreçleri ve Yazım Kuralları bölümlerini okumanız, yayım süreçlerinin hızlandırmasını sağlayacaktır.

Dergimiz, makalelerin değerlendirilmesi, yayına hazırlanması ve yayınlanması sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir. Dergimize yoğun ilgi gösteren ve makale gönderen araştırmacılara, hakem/panelistlere, dergimizin yayım serüveninde emeği olan, katkı sağlayan ve takip eden tüm paydaşlarımıza şükranlarımızı sunarız. Dergimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.


Kilitbahir

e-ISSN 2687-2692 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Çanakkale Onsekiz Mart University |
Cover Image


2012 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi adıyla yayın hayatına başlayan Kilitbahir, 18 Mart ve 18 Eylül tarihlerinde yılda iki sayı olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan ulusal akademik bir dergidir (Makale Kabul Tarihleri: 18 Mart tarihli sayı için 01 Ekim - 28 Ocak; 18 Eylül tarihli sayı için 01 Nisan - 28 Temmuz). Kilitbahir, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din Bilimleri/İlahiyat/Dil/Felsefe) makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Araştırma makalesi ve çeviri türlerinde yalnızca doktora derecesine sahip araştırmacıların ya da tez aşamasındaki doktora öğrencilerinin çalışmaları değerlendirmeye kabul edilmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği araştırılır. Telif Hakkı Bildirimi formunu word belgesi formatında yükleyebilirsiniz. 

Dergimize çalışmalarınızı göndermeden önce Yayım İlkeleri, Yayım Süreçleri ve Yazım Kuralları bölümlerini okumanız, yayım süreçlerinin hızlandırmasını sağlayacaktır.

Dergimiz, makalelerin değerlendirilmesi, yayına hazırlanması ve yayınlanması sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir. Dergimize yoğun ilgi gösteren ve makale gönderen araştırmacılara, hakem/panelistlere, dergimizin yayım serüveninde emeği olan, katkı sağlayan ve takip eden tüm paydaşlarımıza şükranlarımızı sunarız. Dergimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.