Kirklareli University Journal of Engineering and Science
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2458-7494 | e-ISSN 2458-7613 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Kirklareli University |


Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, fen ve mühendislik alanında özgün araştırma makaleleri, derlemeler, kısa makaleler, teknik not, vaka takdimleri, kitap eleştirileri ve bilimsel nitelikli editöre mektupların yayınlandığı hakemli  uluslararası bilimsel bir dergidir.

Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide yayınlanacak eserlerin her türlü sorumluluğu yazar/larına aittir.

Çalışmalar, https://dergipark.org.tr/tr/pub/klujes adresine gönderilmelidir. 

Dergiye gönderilen makaleler, öncelikle Dergi Yayın Kurulu tarafından bilimsel içerik ve şekil bakımından ön incelemeye tabii tutulur. Dergi Yayın Kurulu, yayınlanabilecek nitelikte bulmadığı veya yazım kurallarına uygun hazırlanmayan makaleleri hakemlere göndermeden red kararı verme hakkına sahiptir. Değerlendirmeye alınabilecek olan makaleler, incelenmek üzere iki ayrı hakeme gönderir. Dergi Yayın Kurulu, hakem raporlarını dikkate alarak makalelerin yayınlanmak üzere kabul edilip edilmemesine karar verir.  

Kirklareli University Journal of Engineering and Science

ISSN 2458-7494 | e-ISSN 2458-7613 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Kirklareli University |
Cover Image


Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, fen ve mühendislik alanında özgün araştırma makaleleri, derlemeler, kısa makaleler, teknik not, vaka takdimleri, kitap eleştirileri ve bilimsel nitelikli editöre mektupların yayınlandığı hakemli  uluslararası bilimsel bir dergidir.

Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide yayınlanacak eserlerin her türlü sorumluluğu yazar/larına aittir.

Çalışmalar, https://dergipark.org.tr/tr/pub/klujes adresine gönderilmelidir. 

Dergiye gönderilen makaleler, öncelikle Dergi Yayın Kurulu tarafından bilimsel içerik ve şekil bakımından ön incelemeye tabii tutulur. Dergi Yayın Kurulu, yayınlanabilecek nitelikte bulmadığı veya yazım kurallarına uygun hazırlanmayan makaleleri hakemlere göndermeden red kararı verme hakkına sahiptir. Değerlendirmeye alınabilecek olan makaleler, incelenmek üzere iki ayrı hakeme gönderir. Dergi Yayın Kurulu, hakem raporlarını dikkate alarak makalelerin yayınlanmak üzere kabul edilip edilmemesine karar verir.