Year 2019, Volume 14 , Issue 3, Pages 114 - 118 2019-11-15

112 Acil Sağlık Hizmeti Çalışanlarının Çalışma Koşulları, Karşılaştıkları Sorunlar ve Çocuk Acil Servisi İle İlgili Beklenti ve Tutumlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of 112 Emergency Health Servıce Staff Working Conditions, Complaints and Expectations and Attitudes Related to the Pediatric Emergency Department

Ramazan Cahit TEMİZKAN [1] , Muhammet Mesut Nezir ENGİN [2] , Nursel BÜYÜK [3] , Önder KILIÇASLAN [4] , Şengül CANGÜR [5] , Murat YILDIZ [6] , Kenan KOCABAY [7]


Amaç: Düzce ilinde görev yapan 112 Acil Sağlık Hizmeti çalışanlarının çalışma koşulları, karşılaştıkları sorunlarıve Düzce Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi’ne yapılan sevkler sırasında beklenti ve tutumlarını etkileyen faktörleri belirlemek, olumsuzlukları saptamak ve bu olumsuzlukların giderilmesi için yapılacak çalışmalara yönelik bilgi sağlamaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 1 Mart 2017-1 Haziran 2017 tarihleri arasında Düzce 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde aktif olarak sahada bulunan çalışan personel arasından anketi doldurmayı kabul eden 115 kişi alındı. Hazırlanan anket formunu doldurmaları istendi. Çocuk Acil Servisi ile ilgili beklenti ve tutumlarını etkileyen faktörler ve sosyodemografik özellikler araştırıldı.

Bulgular: : Çalışmaya katılanların 51’i (%44,3) erkek, 64’ü (%55,7) kadındır. Ankete katılan çalışanlara 112 personeline Çocuk Acil Servis Personelinin tutumu sorgulandığında 70’inin (%60,8) uygun, 35’inin (%30,4) az uygun ve 10’unun (%8,6) yetersiz bulduğu görüldü.

Sonuç: Çocuk Acil Servisimizin hasta karşılama konusunda hızlı olduğu ve bununda 112 Acil Servis Hizmetleri çalışanları tarafından Çocuk Acil Servisi Personeli tutumunun uygunluk değerlendirmesinde büyük etki ettiği gözlemlendi. Bizim çalışmamızla birlikte ülke genelinde 112 Acil Servis Hizmetleri çalışanlarının çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik ulusal düzeyde geniş katılımlı çalışmalar yapılabilir, elde edilen sonuçlara göre de ilgili mevzuatta düzenlemeler yapılabilir.

Objective: The working conditions of 112 Emergency Health Service employees who worked in Duzce province, the problems they encounter and the factors affecting their expectations and attitudes during the referrals made to the Duzce University Hospital Pediatric Emergency Department are determined, to determine the negativities and to provide information about thework to be done to eliminate these negativities.

Methods: Between March 1, 2017 and June 1, 2017, 115 employees were accepted to fillout the questionnaire among staff working actively engaged in the Duzce 112 Provincial Ambulance Service headquarters. They were asked to fillout the survey form. Factors affecting the expectations and attitudes of the Pediatric Emergency Department and sociodemographic characteristics were investigated.

Results: The 51 (44.3%) out of the participants were male and 64 (55.7%) were female. When asked about the attitude of the pediatric emergency service personnel, 112 (60.8%) were found as suitable, 35 (30.4%) less suitableand 10 (8.6%) not sufficient.

Conclusion: It was observed that our Pediatric Emergency Department was fast in terms of patient reception and that 112 Emergency Service Staff had a great influence on the evaluation of the suitability of the Pediatric Emergency Service staff. Our study observations showed that, we can carryout wide-ranging activities at the national level to improve the working conditions of 112 Emergency Service Workers and regulations can be made in the relevant legislation.

 • 1) Kıdak L, Keskinoğlu P, Sofuoğlu T, Ölmezoğlu Z. İzmir ilinde 112 acil ambulans hizmetlerinin kullanımının değerlendirilmesi. Genel Tıp Derg 2009;19(3):113-19.
 • 2) Temizkan RC, Engin MMN, Aslantaş M, Kılıçaslan Ö, Şengün Y, Kocabay K. Çocuk Acil Servisine Başvuran Hastaların Ebeveynlerinin Memnuniyetini Etkileyen Faktörler. 14. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi. 2017/Adana.
 • 3) Özşahin A, İnan F, Sofuoğlu T. Olay yeri değerlendirilmesi ve hasta nakli. In: Taviloğlu K, Ertekin C, Güloğlu R, editors. Travma ve resesütasyon kursu. İstanbul: Lodos Yayıncılık; 2006; 21-42.
 • 4) Kımaz S, Soysal S, Çımrın A, Günay T. 112 Acil Sağlık Hizmetleri‟nde görevli doktorların temel yaşam desteği, ileri kardiyak yaşam desteği ve doktorun adli sorumlulukları konularındaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2006; 12(1):59-67.
 • 5) Özşahin A, Kurtuluş A. Acil yardım ve kurtarma hizmetleri. İstanbul'da sağlık 1996;3:14-6.
 • 6) Bogomolova S, Tan PJ, Dunn SP, Bizjak-Mikic M. Understanding the factors that influence patient satisfaction with ambulance services. Health Mark Q. 2016 Apr-Jun;33(2):163-80.
 • 7) Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği. Türkiye’de ve Dünya’da Çock Acil Tıp Hizmetleri: Mevcut Durum ve Öneriler. http://www.cayd.org.tr/gorseller/files/raporlar/TURKIYE_ve_DUNYA_COCUK_ACIL.pdf (Erişim Tarihi: 17.01.2018)
 • 8) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği. TC Resmi Gazete 2009;27292.
 • 9) Benli AR, Koyuncu M, Cesur Ö, Karakaya E, Cüre R, Turan MK. Karabük ili 112 Acil Ambulans Hizmetleri Kullanımının Değerlendirilmesi. Journal of Clinical and Analytcal Medicine. 2014
 • 10) Duran A, Ocak T, Yorgun S, Koç D. 112 Ambulans Servisinde Çalışan Memnuniyeti. Abant Med J 2012;1(3):144-148
 • 11) T.C Sağlık bakanlığı TKHK. Acil triyaj eğitim rehberi https://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/10ef0b9b7dbc4f30b9f7fe0d2d190e20.doc
 • 12) Atilla ÖD, Oray D, Akın Ş, Acar K, Bilge A. Acil Servisten Bakış: Ambulansla Getirilen Hastalar ve Sevk Onamları. Türkiye acil tıp dergisi. 2010; 10(4): 175-18013) Heydari H, Kamran A, Zali ME, Novinmehr N, Safari M. Customers’ satisfaction about prehospital emergency medical services in Lorestan, Iran. 2017 Mart ;9(3): 3974-9
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Ramazan Cahit TEMİZKAN
Country: Turkey


Author: Muhammet Mesut Nezir ENGİN (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Nursel BÜYÜK

Author: Önder KILIÇASLAN

Author: Şengül CANGÜR

Author: Murat YILDIZ

Author: Kenan KOCABAY

Dates

Application Date : May 26, 2018
Acceptance Date : May 28, 2019
Publication Date : November 15, 2019

Bibtex @research article { ksutfd427435, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-6610}, eissn = {2547-9598}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2019}, volume = {14}, pages = {114 - 118}, doi = {10.17517/ksutfd.427435}, title = {112 Acil Sağlık Hizmeti Çalışanlarının Çalışma Koşulları, Karşılaştıkları Sorunlar ve Çocuk Acil Servisi İle İlgili Beklenti ve Tutumlarının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Temi̇zkan, Ramazan Cahit and Engi̇n, Muhammet Mesut Nezir and Büyük, Nursel and Kılıçaslan, Önder and Cangür, Şengül and Yıldız, Murat and Kocabay, Kenan} }
APA Temi̇zkan, R , Engi̇n, M , Büyük, N , Kılıçaslan, Ö , Cangür, Ş , Yıldız, M , Kocabay, K . (2019). 112 Acil Sağlık Hizmeti Çalışanlarının Çalışma Koşulları, Karşılaştıkları Sorunlar ve Çocuk Acil Servisi İle İlgili Beklenti ve Tutumlarının Değerlendirilmesi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 14 (3) , 114-118 . DOI: 10.17517/ksutfd.427435
MLA Temi̇zkan, R , Engi̇n, M , Büyük, N , Kılıçaslan, Ö , Cangür, Ş , Yıldız, M , Kocabay, K . "112 Acil Sağlık Hizmeti Çalışanlarının Çalışma Koşulları, Karşılaştıkları Sorunlar ve Çocuk Acil Servisi İle İlgili Beklenti ve Tutumlarının Değerlendirilmesi" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14 (2019 ): 114-118 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ksutfd/issue/50305/427435>
Chicago Temi̇zkan, R , Engi̇n, M , Büyük, N , Kılıçaslan, Ö , Cangür, Ş , Yıldız, M , Kocabay, K . "112 Acil Sağlık Hizmeti Çalışanlarının Çalışma Koşulları, Karşılaştıkları Sorunlar ve Çocuk Acil Servisi İle İlgili Beklenti ve Tutumlarının Değerlendirilmesi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14 (2019 ): 114-118
RIS TY - JOUR T1 - 112 Acil Sağlık Hizmeti Çalışanlarının Çalışma Koşulları, Karşılaştıkları Sorunlar ve Çocuk Acil Servisi İle İlgili Beklenti ve Tutumlarının Değerlendirilmesi AU - Ramazan Cahit Temi̇zkan , Muhammet Mesut Nezir Engi̇n , Nursel Büyük , Önder Kılıçaslan , Şengül Cangür , Murat Yıldız , Kenan Kocabay Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17517/ksutfd.427435 DO - 10.17517/ksutfd.427435 T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 114 EP - 118 VL - 14 IS - 3 SN - 1303-6610-2547-9598 M3 - doi: 10.17517/ksutfd.427435 UR - https://doi.org/10.17517/ksutfd.427435 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 112 Acil Sağlık Hizmeti Çalışanlarının Çalışma Koşulları, Karşılaştıkları Sorunlar ve Çocuk Acil Servisi İle İlgili Beklenti ve Tutumlarının Değerlendirilmesi %A Ramazan Cahit Temi̇zkan , Muhammet Mesut Nezir Engi̇n , Nursel Büyük , Önder Kılıçaslan , Şengül Cangür , Murat Yıldız , Kenan Kocabay %T 112 Acil Sağlık Hizmeti Çalışanlarının Çalışma Koşulları, Karşılaştıkları Sorunlar ve Çocuk Acil Servisi İle İlgili Beklenti ve Tutumlarının Değerlendirilmesi %D 2019 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi %P 1303-6610-2547-9598 %V 14 %N 3 %R doi: 10.17517/ksutfd.427435 %U 10.17517/ksutfd.427435
ISNAD Temi̇zkan, Ramazan Cahit , Engi̇n, Muhammet Mesut Nezir , Büyük, Nursel , Kılıçaslan, Önder , Cangür, Şengül , Yıldız, Murat , Kocabay, Kenan . "112 Acil Sağlık Hizmeti Çalışanlarının Çalışma Koşulları, Karşılaştıkları Sorunlar ve Çocuk Acil Servisi İle İlgili Beklenti ve Tutumlarının Değerlendirilmesi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14 / 3 (November 2019): 114-118 . https://doi.org/10.17517/ksutfd.427435
AMA Temi̇zkan R , Engi̇n M , Büyük N , Kılıçaslan Ö , Cangür Ş , Yıldız M , Kocabay K . 112 Acil Sağlık Hizmeti Çalışanlarının Çalışma Koşulları, Karşılaştıkları Sorunlar ve Çocuk Acil Servisi İle İlgili Beklenti ve Tutumlarının Değerlendirilmesi. KSÜ Tıp Fak Der. 2019; 14(3): 114-118.
Vancouver Temi̇zkan R , Engi̇n M , Büyük N , Kılıçaslan Ö , Cangür Ş , Yıldız M , Kocabay K . 112 Acil Sağlık Hizmeti Çalışanlarının Çalışma Koşulları, Karşılaştıkları Sorunlar ve Çocuk Acil Servisi İle İlgili Beklenti ve Tutumlarının Değerlendirilmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2019; 14(3): 114-118.
IEEE R. Temi̇zkan , M. Engi̇n , N. Büyük , Ö. Kılıçaslan , Ş. Cangür , M. Yıldız and K. Kocabay , "112 Acil Sağlık Hizmeti Çalışanlarının Çalışma Koşulları, Karşılaştıkları Sorunlar ve Çocuk Acil Servisi İle İlgili Beklenti ve Tutumlarının Değerlendirilmesi", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol. 14, no. 3, pp. 114-118, Nov. 2019, doi:10.17517/ksutfd.427435