Year 2019, Volume 3 , Issue 1, Pages 29 - 39 2019-05-28

HIZLI YİYECEK TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ: PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

Mehmet Selman BAYINDIR [1] , Bahar BAYINDIR [2]


Bu çalışmanın amacını üniversite öğrencilerinin hızlı yiyecek (fast-food) tüketim alışkanlıklarının incelenmesi oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören ön lisans öğrencilerinden anket tekniğiyle veriler toplanmıştır. Elde edilen verilerle frekans, yüzde, açımlayıcı faktör analizi, T-test ve ANOVA analizleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler ile ölçme formunun geçerliği ve güvenirliği test edildikten sonra, açımlayıcı faktör analizi yapılmış ve 15 ifadenin dört faktör oluşturduğu görülmüştür. Bu faktörler “ürün”, “işletme”, “hizmet” ve “çalışan değerlendirme” olarak isimlendirilmiştir. Demografik değişkenler ile hızlı yiyecek tüketim alışkanlıklarını oluşturan dört faktör arasında anlamlı farklılıklar olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Tüm faktörlerde cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık görülmüştür. Kadın katılımcıların erkek katılımcılara göre bu dört faktöre daha fazla önem verdikleri tespit edilmiştir. Ürün değerlendirmeye 22-24 yaş aralığına sahip katılımcıların 19-21 yaş aralığına sahip katılımcılara göre daha fazla önem verdikleri görülmüştür. İşletme değerlendirmede ise gelir düzeyi 500 TL ve altı olan katılımcıların 501 TL-1000 TL gelir aralığındaki katılımcılara göre daha fazla önem verdikleri tespit edilmiştir.

Hızlı Yiyecek, Tüketim Alışkanlığı, Yiyecek İçecek İşletmeleri
  • Akdağ, H. N. (2015). Lise Öğrencilerinin Fast Food Tüketim Durumlarının Ve Alışkanlıklarının Saptanması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Bitirme Tezi. Okan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.Aksu, G., Eser, M. T. & Güzeller, C. O. (2017). Açımlayıcı Ve Doğrulayıcı Faktör Analizi İle Yapısal Eşitlik Modeli Uygulamaları. Ankara, Detay Yayıncılık.Aktaş, A. ve Özdemir, B. (2012). Otel İşletmelerinde Mutfak Yönetimi, Ankara, Detay Yayıncılık.Beardsworth, A. ve Keil, T. (2012). Yemek Sosyolojisi: Yemek ve Toplum Çalışmasına Davet. A. Dede (Çev.). Ankara: Phoenix.Cambridge(2018). http://dictionary.cambridge.org/dictionary/turkish/fast-foodKaya, D. (2011). Hızlı Yiyecek Tüketicilerinin Hızlı Yiyecek Tüketme Nedenleri: Mersin Şehir Merkezinde Faaliyet Gösteren Yerel, Ulusal, Uluslararası Zincir Hızlı Yiyecek İşletme Müşterileri Üzerinde Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.Knutson, B. J. (2000). College Students and Fast Food: How Students Perceive Restaurant Brands. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 41: 68-74.Korkmaz, S., (2005). Fast Food (Hızlı Yemek) Pazarında Rekabetçi Stratejilerin Etkinliği: Üniversite Gençliğinin Tercihlerinin Analizi. Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2: 22-39. Kozak, M. (2017). Bilimsel Araştırma: Tasarım, Yazım ve Yayım Teknikleri. Ankara, Detay Yayıncılık.Özdinç, İ. Y. (2004). “Üniversite Öğrencilerinin Fast-Food Tüketim Alışkanlıkları ve Tüketim Noktası Tercihlerini Etkileyen Faktörler”, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 15(1), 71-79.Özleyen, G. (2005). Fast Food İşletmelerinde Tüketici Davranışları Analizi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.Öztürk, D., Onurlubas., E. (2016). “Fast Food Consumption Habits of Young People”, 13th International Scientific Conference on Economic and Social Development, ss. 417-426. 14-16 Nisan 2016 Barcelona, İspanya. ISSN: 1849-689XÖztokmak, Z. (2018). Yeni Tüketim Kültürü Ve İnovasyon Çerçevesinde Konya İlinde Bulunan Üniversite Öğrencilerinin Fast Food Tüketim Alışkanlıklarının İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. KTO Karatay Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.Price, S. (1997). The Fasces Of The Fast Food Market? The Potential For Consortia İn Pizza Home Delivery. International Journal Of Hospitality Management, 9(3): 101-109.Ritzer, G. (1996). The Mcdonaldization Of Society. An Investigation Into The Changing Character Of Contemporary Social Life, New Delhi: Pine Forge Pres.Scholliers, P. (2008). Defining Food Risks And Food Anxieties Throughout History. Appetite, 51(1): 3-6.Sökmen, A. (2014). Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi Ve İşletmeciliği, Ankara, Detay Yayıncılık.TDK(2018).http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bati&view=bati&kategori1=terim&hng =md&kelime1=fast-foodTürksoy , A. (2015). Yiyecek Ve İçecek Hizmetleri Yönetimi, Ankara, Detay Yayıncılık.Yılmaz, Y. (2012). Ziyafet Organizasyonu Ve Yönetimi, Ankara, Detay Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Article
Authors

Orcid: 0000-0002-9806-3522
Author: Mehmet Selman BAYINDIR (Primary Author)
Institution: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ, PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Author: Bahar BAYINDIR
Institution: ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, EĞİRDİR MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 28, 2019

Bibtex @research article { kusbder545709, journal = {Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-4314}, address = {Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Rektörlük Kültür Merkezi B-Blok (Otogar Karşısı) Merkez/Kırklareli}, publisher = {Kirklareli University}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {29 - 39}, doi = {}, title = {HIZLI YİYECEK TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ: PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Bayındır, Mehmet Selman and Bayındır, Bahar} }
APA Bayındır, M , Bayındır, B . (2019). HIZLI YİYECEK TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ: PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ . Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Cilt:3 Sayı:1 (TÜBİTAK 4005 IDEATHON ÖZEL SAYISI) , 29-39 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kusbder/issue/45493/545709
MLA Bayındır, M , Bayındır, B . "HIZLI YİYECEK TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ: PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ" . Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2019 ): 29-39 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kusbder/issue/45493/545709>
Chicago Bayındır, M , Bayındır, B . "HIZLI YİYECEK TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ: PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ". Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2019 ): 29-39
RIS TY - JOUR T1 - HIZLI YİYECEK TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ: PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ AU - Mehmet Selman Bayındır , Bahar Bayındır Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 39 VL - 3 IS - 1 SN - -2602-4314 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi HIZLI YİYECEK TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ: PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ %A Mehmet Selman Bayındır , Bahar Bayındır %T HIZLI YİYECEK TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ: PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ %D 2019 %J Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2602-4314 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Bayındır, Mehmet Selman , Bayındır, Bahar . "HIZLI YİYECEK TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ: PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ". Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 / 1 (May 2019): 29-39 .
AMA Bayındır M , Bayındır B . HIZLI YİYECEK TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ: PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 3(1): 29-39.
Vancouver Bayındır M , Bayındır B . HIZLI YİYECEK TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ: PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 3(1): 29-39.
IEEE M. Bayındır and B. Bayındır , "HIZLI YİYECEK TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ: PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ", Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 29-39, May. 2019