ISSN: 1307-6639
Founded: 2000
Publisher: TÜRMOB
Cover Image
 

Muhasebe ve Denetime Bakış, Türkiye ve diğer ülkelerdeki araştırmacılar tarafından hazırlanan muhasebe ve denetim alanındaki bilimsel makalelere ev sahipliği yapmak üzere 2000 yılından bu yana, yılda üç kez yayınlanan hakemli bir dergidir. 

2024 - Volume: 23 Issue: 71