PDF EndNote BibTex RIS Cite

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Nitelikli Bir Okul Öncesi Eğitim Programında Bulunması Gereken Özelliklere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Year 2015, Volume 11, Issue 3, 29.12.2015
https://doi.org/10.17860/efd.25056

Abstract

Tarama modeli kullanılarak tasarlanan bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin nitelikli bir okul öncesi eğitim programında bulunması gereken özellikleri hakkındaki görüşlerini incelemektir. Bu amaçla araştırmanın örneklem grubuna; 2013-2014 eğitim öğretim yılı içerisinde Afyonkarahisar il merkezinde, Afyonkarahisar’a bağlı Bolvadin, Çay, Emirdağ ve Şuhut ilçe merkezlerinde görev yapmakta olan 181 okul öncesi öğretmeni dahil edilmiştir. Araştırmada verilerinin toplanması sürecinde, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Okul Öncesi Öğretmeni Bilgi Formu” ve “Program Niteliği Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Buna göre; PNDÖ’de yer alan maddelerin nitelikli bir okul öncesi eğitim programında bulunmasının okul öncesi öğretmenlerine göre “oldukça önemli” olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan analizler neticesinde; Program Niteliği Değerlendirme Ölçeği’nde en yüksek puanı alan maddenin dördüncü madde olduğu belirlenirken; en düşük puanı alan maddenin ise altmış birinci madde olduğu belirlenmiştir.

Year 2015, Volume 11, Issue 3, 29.12.2015
https://doi.org/10.17860/efd.25056

Abstract

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Mehmet GÖLE>

0000-0003-2826-1790


Fulya TEMEL>

Publication Date December 29, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 11, Issue 3

Cite

APA Göle, M. & Temel, F. (2015). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Nitelikli Bir Okul Öncesi Eğitim Programında Bulunması Gereken Özelliklere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi . Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 11 (3) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mersinefd/issue/17398/181900

The content of the Mersin University Journal of the Faculty of Education is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.