PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinde Örgütsel Sinizmin İşe Yabancılaşma Düzeyine Etkisi

Year 2015, Volume 11, Issue 3, 07.09.2015
https://doi.org/10.17860/efd.81842

Abstract

Bu araştırmanın amacı, kamu ilkokul ve ortaokullarda görev yapmakta olan öğretmenlerin, örgütsel sinizm tutumlarının işe yabancılaşma düzeyine etkisini araştırmaktır. Örgütsel sinizm en yalın haliyle çalışanların örgütlerine karşı olumsuz tutum içinde olmalarıdır. Örgütsel sinizmin sonuçlarından biri olan yabancılaşma, günümüzde birçok şekilde karşımıza çıkabilmektedir. İşe yabancılaşmanın iş gören üzerindeki etkilerinin bazıları; iş ve yaşam doyumunun azalması, verimliliğin düşmesi, motivasyonsuzluk, işten kaçma ve işe karşı soğumadır. Araştırma tarama modelindedir. Araştırmada “Öğretmenlere Yönelik Örgütsel Sinizm Ölçeği” (Sağır-Akpolat ve Oğuz, 2012) ile Elma (2003) tarafından geliştirilmiş “İşe Yabancılaşma Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı dört merkez ilçede (Atakum, Canik, İlkadım, Tekkeköy) görev yapan 407 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın bulgularına göre, öğretmenler örgütsel sinizmi, en çok performansı düşüren etkenler boyutunda hissetmekte ve işe yabancılaşma düzeyleri ise en çok güçsüzlük boyutundadır.

Year 2015, Volume 11, Issue 3, 07.09.2015
https://doi.org/10.17860/efd.81842

Abstract

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Tuba AKPOLAT
0000-0001-5907-6972


Ebru OĞUZ
0000-0002-5731-011X

Publication Date September 7, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 11, Issue 3

Cite

APA Akpolat, T. & Oğuz, E. (2015). İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinde Örgütsel Sinizmin İşe Yabancılaşma Düzeyine Etkisi . Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 11 (3) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mersinefd/issue/17398/182010

The content of the Mersin University Journal of the Faculty of Education is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.