Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji ve Kaynaklarını Öğrenmelerine Etkisi

Necla DÖNMEZ USTA [1] , Fethiye KARSLI [2] , Ümmü Gülsüm DURUKAN [3]


Bu çalışmanın amacı bilgisayar destekli öğretim materyalinin fen bilgisi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji ve kaynakları ile ilgili öğrenmelerine etkisini incelemektir. Bu araştırmada ön test-son test karşılaştırmalı deney kontrol gruplu yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği programında öğrenim gören deney grubu (N= 31) ve kontrol grubu (N=21) olmak üzere toplam 52 3. sınıf öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yenilenebilir enerji ve kaynakları ile ilgili açık uçlu sorulardan oluşan anket formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen nitel veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. İçerik analizinde oluşturulan kodlar puanlandırılarak veriler nicelleştirilmiştir. Elde edilen nicel verilerin analizinde SPSS 16.00 paket programı kullanılmıştır. Deney grubunun ön ve son test puanları karşılaştırıldığında, son test puanları lehine anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bu durum deney grubunda uygulanan bilgisayar destekli öğretim materyalinin etkililiği ile yorumlanabilir. Ancak hidrolik enerji konusunda hem deney hem de kontrol grubunda ön-son test puanları arasında son test lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu durum, öğretmen adaylarının hidrolik enerji kavramını ilk kez duymuş olabilecekleri ile ilişkilendirilmiştir.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Necla DÖNMEZ USTA

Author: Fethiye KARSLI

Author: Ümmü Gülsüm DURUKAN

Dates

Publication Date : April 19, 2016

Bibtex @ { mersinefd181989, journal = {Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1306-7850}, address = {}, publisher = {Mersin University}, year = {2016}, volume = {12}, pages = {0 - }, doi = {10.17860/efd.70389}, title = {Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji ve Kaynaklarını Öğrenmelerine Etkisi}, key = {cite}, author = {DÖNMEZ USTA, Necla and KARSLI, Fethiye and DURUKAN, Ümmü Gülsüm} }
APA DÖNMEZ USTA, N , KARSLI, F , DURUKAN, Ü . (2016). Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji ve Kaynaklarını Öğrenmelerine Etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 12 (1) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mersinefd/issue/17399/181989
MLA DÖNMEZ USTA, N , KARSLI, F , DURUKAN, Ü . "Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji ve Kaynaklarını Öğrenmelerine Etkisi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (2016 ): <https://dergipark.org.tr/en/pub/mersinefd/issue/17399/181989>
Chicago DÖNMEZ USTA, N , KARSLI, F , DURUKAN, Ü . "Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji ve Kaynaklarını Öğrenmelerine Etkisi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (2016 ):
RIS TY - JOUR T1 - Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji ve Kaynaklarını Öğrenmelerine Etkisi AU - Necla DÖNMEZ USTA , Fethiye KARSLI , Ümmü Gülsüm DURUKAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 12 IS - 1 SN - -1306-7850 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji ve Kaynaklarını Öğrenmelerine Etkisi %A Necla DÖNMEZ USTA , Fethiye KARSLI , Ümmü Gülsüm DURUKAN %T Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji ve Kaynaklarını Öğrenmelerine Etkisi %D 2016 %J Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1306-7850 %V 12 %N 1 %R %U
ISNAD DÖNMEZ USTA, Necla , KARSLI, Fethiye , DURUKAN, Ümmü Gülsüm . "Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji ve Kaynaklarını Öğrenmelerine Etkisi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 / 1 (April 2016): 0- .
AMA DÖNMEZ USTA N , KARSLI F , DURUKAN Ü . Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji ve Kaynaklarını Öğrenmelerine Etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 12(1): 0-.
Vancouver DÖNMEZ USTA N , KARSLI F , DURUKAN Ü . Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji ve Kaynaklarını Öğrenmelerine Etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 12(1): -0.