Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Öğretmenlere Yönelik Örgütsel Sinerji Ölçeği’nin Geliştirilmesi

Year 2018, Volume 14, Issue 2, 728 - 744, 31.08.2018
https://doi.org/10.17860/mersinefd.358755

Abstract

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin içinde bulundukları eğitim örgütünde algıladıkları örgütsel sinerji düzeyini ortaya koymak için bir ölçme aracı geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda; ölçek taslağının hazırlanması, uzman görüşüne başvurma, ölçeği uygulama ile geçerlik ve güvenilirlik çalışmalarını içeren dört aşamalı yol izlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul ili Eyüp ilçesinde bulunan ilk ve ortaokullarda görev yapan 778 öğretmen oluşturmuştur. Öğretmenlere Yönelik Örgütsel Sinerji Ölçeği’nin, özdeğeri 1.00’in üzerinde dört faktörlü yapı sergilediği tespit edilmiştir. Bu dört faktör; etkileşim ve takdir etme, bütünleşme, strateji, güncellenme ve güçlenme olarak isimlendirilmiştir. Ölçeğin tamamı için bulunan Cronbach alfa katsayısı .97’dir. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda, geliştirilen Öğretmenlere Yönelik Örgütsel Sinerji Ölçeği’nin öğretmenlerin içinde bulundukları eğitim örgütünde algıladıkları örgütsel sinerji düzeyini ortaya koymak için kullanılabilecek, güvenirliği ve geçerliği olan bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.

References

  • Burke, J.B. (1983). Synergistic management: the task of the flight nurse. U.S. National Library of Medicine National Institutes of Health. Cafoğlı, Z. (1995). Okulların güçlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 1(4), 549-556. Conner, D. R. (1993). Managing at the Speed of Change, New York: Villard. Covey, S. R. (2014). The 7 habits of highly effective families. St. Martin's Press. Cravalho, E. K. (2014). The synergy of teacher leaders: identifying the characteristics of a teacher leader community, Doctoral dissertation, University of Hawaii at Manoa. Damadoran, A. (2005). The value of synergy. Available at SSRN 841486 Dhodapkar, P., & Gogoi, A. K. (2015). Seeds of Innovation. The International Society for Professional Innovation Management. Edmondson, A. C. (2008). Teaming: How organizations learn, innovate, and compete in the knowledge economy. San Francisco, CA: Jossey-Bass Pfeiffer. Ensign, P. C. (1998). Interrelationships and horizontal strategy to achive synergy and competitive advantage in the diversified firm, Management Decision, 36(10), 657-668. Metin, H. (2011). Empatik İletişim ve Yönetişim. İletişim Kuram ve Dergisi, 32, 177-203. Mullen, C. A. &Lick, D.W. (1999). New Direction in Mentoring: Creating a Culture of Synergy, Psychology Press. Papatya, A. G. G. (1996). Dünya işletmelerinin joint venture stratejileri ve sinerjik yaklaşım, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1). Tschacher, W., & Brunner, E. J. (1992). Organization and Self-Organization. In Evolution of Dynamical Structures in Complex Systems (pp. 382-391). Springer Berlin Heidelberg. Yalçınkaya, T. (2002). Bilgi toplumunda yaratıcılığın artırılmasında sinerjik ilişkinin rolü, İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 4(1).

Year 2018, Volume 14, Issue 2, 728 - 744, 31.08.2018
https://doi.org/10.17860/mersinefd.358755

Abstract

References

  • Burke, J.B. (1983). Synergistic management: the task of the flight nurse. U.S. National Library of Medicine National Institutes of Health. Cafoğlı, Z. (1995). Okulların güçlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 1(4), 549-556. Conner, D. R. (1993). Managing at the Speed of Change, New York: Villard. Covey, S. R. (2014). The 7 habits of highly effective families. St. Martin's Press. Cravalho, E. K. (2014). The synergy of teacher leaders: identifying the characteristics of a teacher leader community, Doctoral dissertation, University of Hawaii at Manoa. Damadoran, A. (2005). The value of synergy. Available at SSRN 841486 Dhodapkar, P., & Gogoi, A. K. (2015). Seeds of Innovation. The International Society for Professional Innovation Management. Edmondson, A. C. (2008). Teaming: How organizations learn, innovate, and compete in the knowledge economy. San Francisco, CA: Jossey-Bass Pfeiffer. Ensign, P. C. (1998). Interrelationships and horizontal strategy to achive synergy and competitive advantage in the diversified firm, Management Decision, 36(10), 657-668. Metin, H. (2011). Empatik İletişim ve Yönetişim. İletişim Kuram ve Dergisi, 32, 177-203. Mullen, C. A. &Lick, D.W. (1999). New Direction in Mentoring: Creating a Culture of Synergy, Psychology Press. Papatya, A. G. G. (1996). Dünya işletmelerinin joint venture stratejileri ve sinerjik yaklaşım, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1). Tschacher, W., & Brunner, E. J. (1992). Organization and Self-Organization. In Evolution of Dynamical Structures in Complex Systems (pp. 382-391). Springer Berlin Heidelberg. Yalçınkaya, T. (2002). Bilgi toplumunda yaratıcılığın artırılmasında sinerjik ilişkinin rolü, İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 4(1).

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Tuba AKPOLAT (Primary Author)
0000-0001-5907-6972
Türkiye


Ahmet Faruk LEVENT This is me
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date August 31, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 14, Issue 2

Cite

APA Akpolat, T. & Levent, A. F. (2018). Öğretmenlere Yönelik Örgütsel Sinerji Ölçeği’nin Geliştirilmesi . Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 14 (2) , 728-744 . DOI: 10.17860/mersinefd.358755

The content of the Mersin University Journal of the Faculty of Education is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.