ISSN: 1304-5482
e-ISSN: 2564-6478
Founded: 2003
Period: Biannually
Publisher: Milel ve Nihal: Eğitim, Kültür ve Düşünce Platformu Derneği
Cover Image
       

Milel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, farklı geleneklere ait düşünce, öğreti ve inanç esaslarını inceleyen, kültürel yapıların kökeninde yer alan mitolojik anlatıları araştıran din, inanç, kültür, tarih, medeniyet araştırmalarına yer veren uluslararası akademik bir dergidir. Dergimiz yılda iki kez 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde yayınlanır. 

Makale Kabulü İçin Son Tarihler: Ocak-Haziran sayısı için 30 Nisan; Temmuz-Aralık sayısı için 30 Ekim 

Yayın Dili: Türkçe ve İngilizce

Yayın kapsamı: Makale, kitap değerlendirmesi, sempozyum değerlendirmesi

Hakemleme: Gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur.

Dizinler: TR Dizin, EBSCO