The Journal of Accounting and Finance
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2146-3042 | Period Quarterly | Founded: 2005 | Publisher Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği | http://journal.mufad.org.tr/


MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ

Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Derneği (MUFAD) yayını olan Muhasebe ve Finansman Dergisi (The Journal of Accounting and Finance)  alan endeksleri kapsamında taranan ve üç ayda  bir yayımlanan  uluslararası hakemli bir dergidir. Ocak 1999 tarihinde 3 aylık periyodlarla yayımlanmaya başlanan Dergimiz, 2005 Ocak sayısından itibaren TUBİTAK-ULAKBİM (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), 2009 Ekim sayımızdan itibaren EBSCOhost (Business Source Complete) tarafından taranmaya başlanmış ve dergimiz 2011 yılı içinde index copernicus ve ASOS Index kapsamına alınmıştır. Dergimiz Şubat 2016'dan bu yana ProQuest, 27 Ocak 2017'den itibaren SOBİAD veri tabanı tarafından da taranmaktadır.

1. Muhasebe ve Finansman Dergisi, hakemli bir dergi olup 3 ayda bir yayınlanmaktadır.

2. Muhasebe ve Finansman Dergisi’ne gönderilen tüm makaleler için kabul ve red koşuluna bakılmaksızın 200 TL bağış alınmaktadır.

Bağış, Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği’ne (MUFAD) ait banka hesap numarasına yatırılmalıdır.  Havale/EFT ödemeleriniz için banka hesap numaramız aşağıdaki gibidir. Dekont, e-mail yoluyla  journal@mufad.org adresine gönderilmelidir.

Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği
Hesap No: 1335 / 6299896
Garanti Bankası Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Şubesi
IBAN : TR 39 0006 2001 3350 0006 2998 96


The Journal of Accounting and Finance

ISSN 2146-3042 | Period Quarterly | Founded: 2005 | Publisher Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği | http://journal.mufad.org.tr/
Cover Image


MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ

Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Derneği (MUFAD) yayını olan Muhasebe ve Finansman Dergisi (The Journal of Accounting and Finance)  alan endeksleri kapsamında taranan ve üç ayda  bir yayımlanan  uluslararası hakemli bir dergidir. Ocak 1999 tarihinde 3 aylık periyodlarla yayımlanmaya başlanan Dergimiz, 2005 Ocak sayısından itibaren TUBİTAK-ULAKBİM (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), 2009 Ekim sayımızdan itibaren EBSCOhost (Business Source Complete) tarafından taranmaya başlanmış ve dergimiz 2011 yılı içinde index copernicus ve ASOS Index kapsamına alınmıştır. Dergimiz Şubat 2016'dan bu yana ProQuest, 27 Ocak 2017'den itibaren SOBİAD veri tabanı tarafından da taranmaktadır.

1. Muhasebe ve Finansman Dergisi, hakemli bir dergi olup 3 ayda bir yayınlanmaktadır.

2. Muhasebe ve Finansman Dergisi’ne gönderilen tüm makaleler için kabul ve red koşuluna bakılmaksızın 200 TL bağış alınmaktadır.

Bağış, Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği’ne (MUFAD) ait banka hesap numarasına yatırılmalıdır.  Havale/EFT ödemeleriniz için banka hesap numaramız aşağıdaki gibidir. Dekont, e-mail yoluyla  journal@mufad.org adresine gönderilmelidir.

Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği
Hesap No: 1335 / 6299896
Garanti Bankası Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Şubesi
IBAN : TR 39 0006 2001 3350 0006 2998 96


Issue 87 - Jul 5, 2020
 1. KOSGEB TARAFINDAN KOBİLERE SAĞLANAN DESTEKLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ: MSUGT, BOBİ FRS VE TMS KARŞILAŞTIRMASI
  Pages 1 - 14
  Hakan YAZARKAN , Züleyha YILMAZ SOĞUKSU
 2. Muş Alparslan Üniversitesi Öğrencilerinin Genel Muhasebe Algılarına Yönelik Metaforlar
  Pages 15 - 32
  Cuma FİDAN , İ̇smail AĞIRBAŞ
 3. Bağımsız Denetimde Zorunlu Rotasyonun Denetçi Bağımsızlığı ve Denetim Kalitesine Etkisi ve Rotasyon ile Denetim Kalitesi Arasındaki İlişkide Denetçi Bağımsızlığının Aracılık Rolü: Bağımsız Denetçilerin Algılarına Yönelik Bir Araştırma
  Pages 33 - 52
  Seden ÖZGER , Osman TUĞAY
 4. Atıl Kapasite, Tam Kapasite ve Kapasite Fazlası Üretim Düzeylerinde TMS-2 Stoklar Standardına Göre Maliyetleme: Bir Örnek Uygulama
  Pages 53 - 64
  Yavuz KILINÇ , Ahmet Cemkut BADEM
 5. Bir Perakende İşletmesinde ERP Sistemi Üzerinden Satın Alma Ve Ödeme Döngüsünün Tasarımı
  Pages 65 - 88
  Rauf MAMMADOV , Banu TARHAN MENGİ , Sibel DOĞAN
 6. Türkiye’deki Bağımsız Denetçilerin Denetim Kalitesini Azaltan Davranışlarının Analizi
  Pages 89 - 106
  Reyhan SARIÇİÇEK , Mehmet AYTEKİN
 7. Mermer İşleme Tesislerinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Bağlamında Çevre Maliyetlerinin Analizi ve Muhasebeleştirilmesi
  Pages 107 - 121
  Yusuf KAYA , Mehmet UTKU
 8. Mali Tablo Ve Dipnotlarda Kalite Kavramının Değerlendirilmesi: Sistematik Literatür Analizi
  Pages 122 - 144
  Melissa Nihal CAGLE
 9. Katılım Bankalarının CAMELS Analizi Yöntemiyle Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi
  Pages 145 - 166
  Fatma AKYÜZ , Arif Şevket SOBA , Tolga YEŞİL
 10. Jeopolitik Risk ve Borsa Endeksinin Nedensellik Analizi: Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bootstrap Panel Nedensellik Testi
  Pages 167 - 180
  Gülbahar ÜÇLER , Şerife ÖZŞAHİN
 11. Finansal Okuryazarlık Ve Siirt Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
  Pages 181 - 202
  Erdal YILMAZ , Tunay ASLAN
 12. Kişilik Özelliklerinin Finansal Risk Toleransı Üzerindeki Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
  Pages 203 - 224
  Kezban HİTAY , Adem ANBAR
 13. Finansal Yatırım Kararında Duygusal Faktörlerin Rolü: Bir Literatür Taraması
  Pages 225 - 238
  Naime USUL
 14. Web of Science Finans Araştırma Alanında Türkiye’nin Durumu: Bilimetrik Bir İnceleme
  Pages 239 - 262
  Gülüzar KURT GÜMÜŞ , Güzin ÖZDAĞOĞLU , Aşkın ÖZDAĞOĞLU , Muhammet DAMAR
 15. Aşırı Bilgi Yüklemesi ile Mücadelede Entegre SWARA-GRA Yaklaşımı: Yatırım Değerlendirme ve Kararlar
  Pages 263 - 280
  Melissa Nihal CAGLE , Aşkın ÖZDAĞOĞLU , Kevser YILMAZ
 16. Finansal Tablolarda Hile Riskinin Belirlenmesi Üzerine Bir Model Önerisi: BIST Uygulaması
  Pages 281 - 300
  Onur ÖZEVİN
 17. BİST Holding ve Yatırım Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Finansal Performanslarının MCDM Yöntemleri İle Ölçümü
  Pages 301 - 324
  Haşim BAĞCI , Ceyda YERDELEN KAYGIN
Indexes and Platforms