Aim & Scope

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nce yayımlanan Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi (SPD), Türkiye’den ve Dünyanın her yerinden kabul edilen makaleler aracılığıyla spor bilimlerinde uygulamacıların ve teorisyenlerin gelişmelerine katkıda bulunacak nitelikli ve özgün bilimsel makaleleri yayınlamak amacı taşıyan hakemli bir dergidir. Okuyucu ve araştırmacılara spor bilimleri alanındaki yenilikleri, uygulamaları ve güncel bilgileri paylaşarak yeni bilimsel araştırmaları teşvik eder. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 2010 yılından beri kesintisiz bir şekilde devam ettiği yayın hayatında spor bilimlerindeki sorunları bilimin ışığında inceleme ve çözme yeterliğine sahip nitelikli bilimsel çalışmalara katkılar sağlamayı hedeflemektedir. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi spor bilimleri alanındaki nitelikli çalışmaları bilimsel süreçlerden geçirerek okuyucularla buluşturan ücretsiz bir dergidir.

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 (üç) kez elektronik olarak yayımlanmaktadır. Derginin dili İngilizce ve Türkçedir. Dergiye gönderilen makaleler daha önce başka bir dergide yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır. Dergi, spor bilimleri ile ilgili her alanda yapılan araştırma ve derleme makaleleri yayımlamaktadır. SPD; ULAKBİM tarafından oluşturulmuş olan Sosyal ve Beşeri Bilimler temel konu alanında yer almakta, TR DİZİN, EBSCO ve SOBIAD tarafından taranmaktadır.
Bu bağlamda aşağıda belirtilen konular derginin kapsamını oluşturmaktadır:
˗ Antrenman ve Hareket Bilimleri
˗ Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi
˗ Egzersiz ve Spor Fizyolojisi
˗ Egzersiz ve Spor Psikolojisi
˗ Egzersiz ve Sporda Beslenme
˗ Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor
˗ Fiziksel Aktivite ve Sağlık
˗ Fiziksel Uygunluk
˗ Motor Gelişim ve Öğrenme
˗ Rekreasyon
˗ Spor Biyomekaniği ve Kinesiyoloji
˗ Spor Ekonomisi, Sponsorluk ve Pazarlama
˗ Spor Felsefesi
˗ Spor Hekimliği
˗ Spor İşletmeciliği
˗ Spor Sosyolojisi
˗ Spor Tarihi
˗ Spor ve Turizm
˗ Spor Yaralanmalarını Önleme ve Rehabilitasyon
˗ Spor Yönetimi ve Organizasyon
˗ Sporda Psiko-Sosyal Alanlar