Editor
Name: Assoc.Prof.Dr. Özgür BOSTANCI
E-mail: bostanci@omu.edu.tr
Phone: 03623121919/5647
Address:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, SAMSUN