Journal Boards

İmtiyaz Sahibi

Prof. Dr. Yavuz ÜNAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkiye

Editor in Chief

Prof. Dr. Murat ELİÖZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 0000-0002-7641-7772 Türkiye Web
Sport Sciences, Sport and Exercise Psychology, Physical Training, Sports and Physical Activity for Disabled, Physical Activity and Health

Editor

Assoc. Prof. Dr. Mehmet ÇEBİ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 0000-0002-4055-728X Türkiye Web
Sport Sciences, Physical Training, Sports and Physical Activity for Disabled, Physical Fitness, Recreation

Editör Yardımcısı

Dr. Hamza KÜÇÜK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 0000-0002-9912-9909
Sports, Training, Sport and Exercise Physiology, Physical Activity and Health
Dr. Muhammet Hakan MAYDA Ondokuz Mayıs Üniversitesi 0000-0002-7062-3284
Sport Sciences

İngilizce Dil Editörü

Dr. Aydan ERMİŞ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-2285-7980 Türkiye
Sports

İstatistik Editörü

Prof. Dr. Soner ÇANKAYA Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü Türkiye
Animal Science, Genetics and Biostatistics

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Murat ELİÖZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 0000-0002-7641-7772 Türkiye Web
Sport Sciences, Sport and Exercise Psychology, Physical Training, Sports and Physical Activity for Disabled, Physical Activity and Health
Prof. Dr. Tülin ATAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Ondokuz Mayıs University Türkiye
Sports
Prof. Dr. Osman İMAMOĞLU Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Türkiye
Sports
Prof. Dr. Soner ÇANKAYA Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü Türkiye
Animal Science, Genetics and Biostatistics
Assoc. Prof. Dr. Erkut TUTKUN Uludağ Üniversitesi Türkiye
Sports
Prof. Dr. Hürmüz KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 0000-0003-1588-7583 Türkiye
Training, Sport and Exercise Physiology
Prof. Dr. Yavuz Selm AĞAOĞLU TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Physical Training and Sports
Prof. Dr. Bilal DEMIRHAN BARTIN ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 0000-0002-3063-9863 Türkiye
Sports
Assoc. Prof. Dr. Mehmet ÇEBİ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 0000-0002-4055-728X Türkiye Web
Sport Sciences, Physical Training, Sports and Physical Activity for Disabled, Physical Fitness, Recreation
Assoc. Prof. Dr. Bade YAMAK Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 0000-0002-7129-0346 Türkiye
Sports, Physical Fitness, Recreation
Dr. Yıldırım KAYACAN ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY, YAŞAR DOĞU FACULTY OF SPORTS SCIENCES 0000-0003-2784-2980 Türkiye
Medicine, Sports, Sport and Exercise Physiology
Assoc. Prof. Dr. Tuba BOZDOĞAN MARMARA ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Türkiye
Training
Assoc. Prof. Dr. Ahmet MOR SİNOP ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sports, Training, Nutrition in Sport and Exercise, Physical Activity and Health, Physical Fitness
Assoc. Prof. Dr. Özgür BOSTANCI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-7952-1014 Türkiye Web
Sports
Assoc. Prof. Dr. Menderes KABADAYI Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Türkiye
Sport and Exercise Physiology
Asst. Prof. Dr. Erol DOĞAN ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY 0000-0001-9986-0366 Türkiye
Sport Sciences
Assoc. Prof. Dr. Ajlan SAÇ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-8645-8826 Türkiye
Sports, Training, Physical Activity and Health
Dr. Deniz Özge YÜCELOĞLU KESKİN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-2191-9548 Türkiye
Nutrition in Sport and Exercise
Assoc. Prof. Dr. Egemen ERMİŞ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-3976-6981 Türkiye
Sport and Exercise Psychology, Nutrition in Sport and Exercise, Physical Activity and Health
Asst. Prof. Dr. Yener AKSOY ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Türkiye
Medicine, Social Science, Sports
Assoc. Prof. Dr. Ali Kerim YILMAZ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-0046-6711 Türkiye
Sport and Exercise Physiology
Asst. Prof. Dr. Faruk ALBAY Gaziosmanpaşa Üniversitesi, BESYO/TOKAT Türkiye
Sports
Assoc. Prof. Dr. Gülşah SEKBAN KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sports
Assoc. Prof. Dr. Hakan KOLAYİŞ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sports
Assoc. Prof. Dr. Necati CERRAHOĞLU Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü Türkiye
Social Science, Sport Sciences, Sport Management
Resul ÇEKİN Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
Education & Teacher Training
Asst. Prof. Dr. Levent BAYRAM Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkiye
Sports
Gül ÇAVUŞOĞLU Ondokuz Mayıs üniversitesi Türkiye
Sports
Asst. Prof. Dr. Şaban ÜNVER ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-7378-596X Türkiye
Sports
Ekrem AKBUĞA GIRESUN UNIVERSITY 0000-0003-0242-6921 Türkiye
Physical Training, Sports and Physical Activity for Disabled, Motor Behaviour
Asst. Prof. Dr. Mehmet İMAMOĞLU SİNOP ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ, SPOR YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 0000-0001-9820-106X Türkiye
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Physical Training and Sports, Sports
Asst. Prof. Dr. Levent CEYLAN SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Türkiye
Sports
Dr. Hamza KÜÇÜK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 0000-0002-9912-9909 Türkiye
Sports, Training, Sport and Exercise Physiology, Physical Activity and Health
Dr. Öncü Erinç KUZUCU Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkiye
Sport Sciences
Dr. Muhammet Hakan MAYDA Ondokuz Mayıs Üniversitesi 0000-0002-7062-3284 Türkiye
Sport Sciences
Asst. Prof. Dr. Serhat ERAİL Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 0000-0001-5413-2656 Türkiye Web
Training

Sekreterya

Asst. Prof. Dr. Serhat ERAİL Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 0000-0001-5413-2656 Türkiye Web
Training

Danışma ve Hakem Kurulu

Prof. Dr. M. Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL (Merhum, Onursal, Dergi Kurucu Editörü)
Dr. Ajlan SAÇ, Trakya Üniversitesi
Dr. A. Ahmet DOĞAN, Kırıkkale Üniversitesi
Dr. A. Kerim YILMAZ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Ali KIZILET, Marmara Üniversitesi
Dr. Arif SATICI, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Bade YAMAK, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Bilal DEMİRHAN, Bartın Üniversitesi
Dr. D. Özge Yüceloğlu KESKİN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Egemen ERMİŞ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Erkan DEMİRKAN, Hitit Üniversitesi
Dr. Erol DOĞAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Erkut TUTKUN, Uludağ Üniversitesi
Dr. Erman ÖNCÜ, KTÜ
Dr. Gazanfer DOĞU, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Dr. Gül ÇAVUŞOĞLU, Avrasya Üniversitesi
Dr. Güner ÇİÇEK, Hitit Üniversitesi
Dr. Halil SAROL, Kırıkkale Üniversitesi
Dr. Hamza KÜÇÜK, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Hürmüz KOÇ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Dr. İbrahim YILDIRAN, Gazi Üniversitesi
Dr. İzzet İSLAMOĞLU, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Levent BAYRAM, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Mehmet GÜNAY, Gazi Üniversitesi
Dr. Mehmet Akif ZİYAGİL, Mersin Üniversitesi
Dr. Mehmet TÜRKMEN, Muş Alparslan Üniversitesi
Dr. Mehmet ÇEBİ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Menderes KABADAYI, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Murat ELİÖZ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Murat GÖKALP, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Murat KALDIRIMCI, Atatürk Üniversitesi
Dr. Mustafa ÖZDAL, Gaziantep Üniversitesi
Dr. Muhammet Hakan MAYDA, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. M. Ceyhun BİRİNCİ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Nurtekin ERKMEN, Selçuk Üniversitesi
Dr. Osman İMAMOĞLU, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Ö. Erinç KUZUCU, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Özgür BOSTANCI, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Özgür ÖZKAYA, Ege Üniversitesi
Dr. Serkan HAZAR, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dr. Serhat ERAİL, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Soner ÇANKAYA, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Suat KARAKÜÇÜK, Gazi Üniversitesi
Dr. Şaban ÜNVER, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Tuba KIZILET BOZDOĞAN, Marmara Üniversitesi
Dr. Tülin ATAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Velittin BALCI, Ankara Üniversitesi
Dr. Yavuz Selim AĞAOĞLU, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Dr. Yener AKSOY, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Yıldırım KAYACAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Zafer ÇİMEN, Gazi Üniversitesi

Mizanpaj

Omü YAYIN KOORDİNATÖRLÜĞÜ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, REKTÖRLÜK Türkiye
Information Systems, Communication Studies (Communication and Media Studies)