Volume: 22 Issue: 3, 9/1/19

Year: 2019

Research Article

Research Article

4. Kapak Etkili Hücre İçindeki Türbülanslı Akıma Taban Geometrisinin Etkisi

Research Article

13. Nano Mineralojik Akışkanların Termofiziksel Özelliklerinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Review Article