Resilience
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2602-4667 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher İsmail Talih GÜVEN |


Resilience is described as the capacity of a system, community or society potentially exposed to hazards to adapt, by resisting or changing in order to reach and maintain an acceptable level of functioning and structure.

Resilience is an international peer-reviewed journal in which researchers publish their most recent research and findings within the scope of Resilience. Resilience publishes two issues per year. Special issues that make a collection of papers around a theme will also be published.

Resilience journal is listed in the Ulakbim web portal.

Resilience Journal set priority on the Resilience research from the specified fields:

 • Architecture,
 • City and Regional Planning,
 • Civil Engineering,
 • Disaster Antropology,
 • Earth Sciences,
 • Economics and Administrative Sciences,
 • Economy and Management,
 • Education Sciences,
 • Engineering and Basic Sciences,
 • Environmental Engineering,
 • Environmental Sciences,
 • Geography,
 • Humanities,
 • Individuals with Special Needs,
 • Law,
 • Political Science and International Relations,
 • Psychology,
 • Public Administration,
 • Occupational Health and Safety,
 • Social Sciences,
 • Sociology,

Resilience

ISSN 2602-4667 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher İsmail Talih GÜVEN |
Cover Image


Resilience is described as the capacity of a system, community or society potentially exposed to hazards to adapt, by resisting or changing in order to reach and maintain an acceptable level of functioning and structure.

Resilience is an international peer-reviewed journal in which researchers publish their most recent research and findings within the scope of Resilience. Resilience publishes two issues per year. Special issues that make a collection of papers around a theme will also be published.

Resilience journal is listed in the Ulakbim web portal.

Resilience Journal set priority on the Resilience research from the specified fields:

 • Architecture,
 • City and Regional Planning,
 • Civil Engineering,
 • Disaster Antropology,
 • Earth Sciences,
 • Economics and Administrative Sciences,
 • Economy and Management,
 • Education Sciences,
 • Engineering and Basic Sciences,
 • Environmental Engineering,
 • Environmental Sciences,
 • Geography,
 • Humanities,
 • Individuals with Special Needs,
 • Law,
 • Political Science and International Relations,
 • Psychology,
 • Public Administration,
 • Occupational Health and Safety,
 • Social Sciences,
 • Sociology,

Volume 4 - Issue 1 - Jun 30, 2020
 1. Seferihisar Mevcut Bisiklet Güzergâhlarının CBS Ortamında Şehrin Dirençliliği Yönünden Yavaş Şehir Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi
  Pages 1 - 22
  Özşen ÇORUMLUOĞLU , Çağlayan Şafak KAZMA
 2. Design of Carbon Monoxide (CO) and Smoke Sensor, and Creation of Warning System with Fixed Telephone Call Using These Sensors
  Pages 23 - 32
  Abdülkadir ÇAKIR , Halis SİPAHİ , Hasan TEZCAN , Seyit AKPANCAR
 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Orman Yangını Risk Haritası Oluşturulması: Ören Örneği
  Pages 33 - 54
  Mehtap ÖZENEN KAVLAK , Adem KURTİPEK , Saye Nihan ÇABUK
 4. Afetler Sırasında Hasta ve Yaralılara Müdahalede Sığınak Görevi Yapan Yer Altı Hastanelerine Genel Bir Bakış
  Pages 55 - 63
  Rabia DAĞDAŞ
 5. Deprem Sonrası Kentsel Yayılma Sürecine Dair Bir Değerlendirme: Kocaeli/ Gölcük Örneği
  Pages 65 - 75
  Elmas UZUNER
 6. Monitoring Shared International Waters with Remote Sensing Data
  Pages 77 - 88
  Gordana KAPLAN , Zehra AVDAN , Ugur AVDAN , Tatjana JOVANOVSKA
 7. Hemşirelik Bölümündeki Öğrencilerin Afet Konusundaki Bilgi ve Bilinç Düzeyleri
  Pages 89 - 101
  Sezer AVCI
 8. Afet Yönetimi ve Üniversite Kampüsü: 2011 Van Depremleri ve Van YYÜ Kampüsü Örneği
  Pages 103 - 115
  Güler ÖZYILDIRAN
 9. Performance Analysis of Geosynthetic Reinforced Earth Walls With Different Backfils by Finite Element Method
  Pages 117 - 128
  Eren BALABAN , Ales SMEJDA , Mehmet İnanç ONUR
 10. Afet Yönetimi ve Planlaması Perspektifinden Türkiye Afet Müdahale Planının Değerlendirilmesi
  Pages 129 - 158
  Ali Utku ŞAHİN
 11. T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Çalışanlarında Algılanan Stres Düzeyleri Üzerinde Otantik Liderlik Davranışları Etkisinin İncelenmesi: İstanbul İli Örneği
  Pages 159 - 168
  Ali TOPAL , Muhittin DEMİRKASIMOĞLU
 12. Afetlerde Özel Gereksinimli Grup Olarak Yaşlılar
  Pages 169 - 186
  Özlem ÇAKIR , Gülseren ATALAY
Creative Commons