Resilience
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2602-4667 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher İsmail Talih GÜVEN |


Resilience is described as the capacity of a system, community or society potentially exposed to hazards to adapt, by resisting or changing in order to reach and maintain an acceptable level of functioning and structure.

Resilience is an international peer-reviewed journal in which researchers publish their most recent research and findings within the scope of Resilience. Resilience publishes two issues per year. Special issues that make a collection of papers around a theme will also be published.

Resilience journal is listed in the Ulakbim web portal.

Resilience Journal set priority on the Resilience research from the specified fields:

 • Architecture,
 • City and Regional Planning,
 • Civil Engineering,
 • Disaster Antropology,
 • Earth Sciences,
 • Economics and Administrative Sciences,
 • Economy and Management,
 • Education Sciences,
 • Engineering and Basic Sciences,
 • Environmental Engineering,
 • Environmental Sciences,
 • Geography,
 • Humanities,
 • Individuals with Special Needs,
 • Law,
 • Political Science and International Relations,
 • Psychology,
 • Public Administration,
 • Occupational Health and Safety,
 • Social Sciences,
 • Sociology,

Resilience

ISSN 2602-4667 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher İsmail Talih GÜVEN |
Cover Image


Resilience is described as the capacity of a system, community or society potentially exposed to hazards to adapt, by resisting or changing in order to reach and maintain an acceptable level of functioning and structure.

Resilience is an international peer-reviewed journal in which researchers publish their most recent research and findings within the scope of Resilience. Resilience publishes two issues per year. Special issues that make a collection of papers around a theme will also be published.

Resilience journal is listed in the Ulakbim web portal.

Resilience Journal set priority on the Resilience research from the specified fields:

 • Architecture,
 • City and Regional Planning,
 • Civil Engineering,
 • Disaster Antropology,
 • Earth Sciences,
 • Economics and Administrative Sciences,
 • Economy and Management,
 • Education Sciences,
 • Engineering and Basic Sciences,
 • Environmental Engineering,
 • Environmental Sciences,
 • Geography,
 • Humanities,
 • Individuals with Special Needs,
 • Law,
 • Political Science and International Relations,
 • Psychology,
 • Public Administration,
 • Occupational Health and Safety,
 • Social Sciences,
 • Sociology,

Volume 4 - Issue 2 - Dec 31, 2020
 1. Küreselleşme Çağında Kentsel Afetler
  Pages 187 - 204
  Cumhur OLCAR
 2. Türkiye’nin Ulusal Afet ve Acil Durum Yönetim Sisteminin Mevcut Hali ve Yeni Bir Yönetim Modeli Önerisi
  Pages 205 - 220
  Fatih YAMAN, Evren AYRANCI, İsmail Hakkı HELVACIOĞLU
 3. Kentsel Planlamada İklim Direnci Teması; Ankara Örneği
  Pages 221 - 238
  Gizem KARACAN, Duygu GÖKCE
 4. 17-18 Temmuz 2019 Akçakoca ve Cumayeri (Düzce) Sel Afeti Sonuçları ve Müdahale Çalışmaları
  Pages 239 - 255
  Hüseyin BAYRAKTAR, Elif SAHTİYANCI
 5. Evaluation of Land Consolidation and Renovation Processin the Decayed Textures: A Case of Study the Nezamabad Neighborhood in Tehran
  Pages 257 - 274
  Kamran JAFARPOUR GHALEHTEİMOURİ, Moosa KAMANROODİ KOJOURİ
 6. 24 Ocak 2020 Sivrice (Elazığ) Depremi’nin Kent Merkezindeki Yansıması Üzerine Coğrafi Bir Değerlendirme
  Pages 275 - 292
  Emrah ŞIKOĞLU, Yasemin GÜNEY
 7. Afet Kriz Yönetiminde Sosyal Medyanın İşlevselliği ve Zararları Üzerine Bir İnceleme
  Pages 293 - 304
  Kader DEMİRÖZ
 8. Kültürel Miras Alanlarının Korunması ve Afet Yönetimi İlişkisi
  Pages 305 - 321
  Sinem OKTAY, Nilüfer TAŞ, Murat TAŞ
 9. Akut Şok ve Kronik Stresler Karşısında Kentsel Dayanıklılık & Sürdürülebilir Dayanıklılık Yaklaşımı
  Pages 323 - 345
  Betül ERGÜN KONUKCU
 10. Introducing & Adapting “Urban Resilience Planning” to Turkish Urban Planning System
  Pages 347 - 371
  Zeynep Deniz YAMAN GALANTİNİ
 11. Potansiyel Toplanma Alanı Olabilecek Sosyal Altyapı Alanlarının İmar Planlarındaki Durumu: İzmir Kenti Örneği
  Pages 373 - 389
  Mediha Burcu SILAYDIN AYDIN, Nur Sinem PARTİGÖÇ, Hayat ZENGİN ÇELİK, Hilmi Evren ERDİN
Creative Commons