Journal of Academic Sirah
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Archive Editorial Board Contact
...
Login
Period Biannually | Founded: 2020 | Publisher Kahramanmaras Sutcu Imam University |


Akademik Siyer Dergisi, KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin hakemli, bilimsel bir dergisidir. İlk sayısı Ocak 2020'de çıkarılacak olan dergimiz, 01 Ocak-30 Haziran tarihlerinde olmak üzere yılda iki sayı halinde yayımlanacaktır. 

Akademik Siyer Dergisi (ASD), Siyer alanında yayın yapan özel bir alan dergisidir. Doğrudan Siyer çalışmalarının yanı sıra, farklı ana bilim dallarından Siyer'e dair konularda hazırlanmış çalışmalara da yer vermektedir. Dergimizde yayımlanan makalelerin dil, bilim, yasal ve etik sorumluluğu yazara aittir. Makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz. ASD, yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Journal of Academic Sirah

Period Biannually | Founded: 2020 | Publisher Kahramanmaras Sutcu Imam University |
Cover Image


Akademik Siyer Dergisi, KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin hakemli, bilimsel bir dergisidir. İlk sayısı Ocak 2020'de çıkarılacak olan dergimiz, 01 Ocak-30 Haziran tarihlerinde olmak üzere yılda iki sayı halinde yayımlanacaktır. 

Akademik Siyer Dergisi (ASD), Siyer alanında yayın yapan özel bir alan dergisidir. Doğrudan Siyer çalışmalarının yanı sıra, farklı ana bilim dallarından Siyer'e dair konularda hazırlanmış çalışmalara da yer vermektedir. Dergimizde yayımlanan makalelerin dil, bilim, yasal ve etik sorumluluğu yazara aittir. Makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz. ASD, yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.